۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

هر حقی که پایمال می شود مقاومتی را ایجاد می کند که پایمال کننده را به چالش می کشد(علی صارمی)

بنام خدا

هر حقی که پایمال می شود مقاومتی را ایجاد می کند که پایمال کننده را به چالش می کشد.

22 خرداد سالروز اعتراض گسترده مردم ایران به انتخابات تاسف بار ریاست جمهوری که با گذشت یک سال هنوز جامعه ایران در این رابطه دست کم از دو مسئله بشدت رنج می برد. عوض اینکه رژیم حاکم بر ایران بجای اینکه به خواست بر حق مردم گردن نهد و قدر شناس حقوقي باشد كه ازآنها دریافت می کند در انحراف خود پا می فشارد و حاضر به واگذاری قدرت به مردم نیست و تنها در یک سال گذشته ده ها تن را به شهادت رسانده و شماری را هم در صف اعدام دارد .

دوم به جای اینکه کار مردم را به خودشان واگذارد استبداد را در پیش گرفته و بر آن اصرار می ورزد و در مسائل بین المللی کنش خصمانه را در پیش گرفته است و سبب اعمال تحریم های شدیدی شده است که در نتیجه آن جامعه را به دایره عصبیت و فقر و خودزنی گشانده است, چنانکه امنیت روانی و اقتصادی و اجتماعی را از مردم سلب کرده است .

گر چه مبارزه مردم در حال اعتلا ست و بر مبارزه جمعی ضمن گسترش دامنه فعالیتها با تصویر درست ناشایستگی های مدیریت نظام اقتصادی امكان سقوط آن را فراهم آورده است ولی دشواری تامین معاش و فشارهای پلیسی, مردم را به مرز عصبیت كشانده و سبب درگیریهای مكرر و کنشهای مخاطره آمیز تا سر حد تلاشی خانواده ها گردیده تا جایی که گاهی برای بدست آوردن لقمه ای نان, شرافت انسان ها لکه دارميشود.مجموع عملکرد ناشایست و استبدادی مدیران ,رژیم زندانها را انباشته از زندانی های بی گناه کرده است .آنچنان که نه تنها دیگر توان پذیرش زندانی را ندارد بلکه از دادن خدمات اولیه هم به آنها عاجز است.

لذا به رژیم هشدار میدهم که برای کاستن از هزینه های رو به گسترش اجتماعی و انسانی که گریبانگیر کشور گردیده است و تنها بدنامیش را به رژیم میدهد.هشدار میدهم که ؛

1. بیش از این دستانش را به خون این مردم مظلوم و شریف آلوده نکند و حقوق حقه آنها را به رسمیت بشناسد

2. خشونت تنها جسارت مردم را افزایش میدهد نه عمر رژیم را .

3. قبل از اینکه همه چیز از دست برود به خود آید و به یک انتخابات آزاد با نظارت سازمان ملل تن دهد .

4. به دمکراسی گردن نهد و بیش از این سد راه خواست مردم ایران نگردد

درود بر شهدای راه آزادی

علی صارمی

20 خرداد 1389

انتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: