۱۳۸۸ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

فعال دانشجوئی نادر احسنی در آستانه بازداشت قرار دارد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نادر احسنی از فعالین دانشجوئی و دستگیر شدگان آذر 1386 روز گذشته طی احضاریه ای که از طرف اجرای احکام دادگاه انقلاب برای اجرای حکم ضد بشری 1 سال زندان دریافت کرده است باید خود را ظرف 3 روز آینده به اجرای احکام دادگاه انقلاب معرفی کند.

روز دوشنبه 12 بهمن ماه طی احضاریه ای که سوی اجرای احکام دادگاه انقلاب دریافت کرده بود و در آن نوشته شده: معرفی خود جهت اجرای رای صادره ظرف 3 روز آینده خود را به اجرای احکام دادگاه انقلاب معرفی کنید.این حکم سنگین و ضد انسانی در پی ربودن او از روبروی منزل پدریش توسط مامورین وزارت اطلاعات در روز 11 آذر 1386 صورت می گیرد.

نادر احسنی در تاریخ 11 آذر ماه 1386 از جلوی منزل شخصی پدری خود توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. آقای احسنی به مدت 68 روز در بند 209 زندان اوین زندانی بود، که 58 روز آن را در سلولهای انفرادی بسر برد. او در طی این مدت تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.سپس بر اثر فشارهای بین المللی و به قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد.آقای احسنی توسط فردی بنام محمد مقیسه ای(معروف به ناصریان از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367) رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت و به 1 سال زندان محکوم شد. شعبه 36 دادگاه تجدید دادگاه انقلاب که ریاست آن را فردی بنام احمد زرگر از بازجویان سابق وزارت اطلاعات به عهده دارد عین حکم دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ربودن دانشجویان ، انتقال به شکنجه گا بند 209 ، صدور، تایید و اجرای احکام سنگین و غیر انسانی زندان بر علیه فعال دانشجوئی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار تشکیل جلسه اصطراری شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت در ایران و گرفتن تصمیمات لازم اجرا برای متوقف کردن جنایتهای مستمر و سازمان یافته دولتی علیه فعالین دانشجوئی و مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

13 بهمن 1388 برابر با 02 فوریه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: