۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

با پافشاری و ایستادگی خانواده ها و مردم تهران تعدادی از زندانیان آزاد شدند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدها نفر از خانواده های دستگیرشدگان وزندانیان سیاسی و مردم تهران همانند شبهای گذشته مقابل زندان اوین تجمع کردند و با شور و هیجان زیاد از دستگیرشدگان استقبال کردند و بر آزادی بی قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی پافشاری می کردند.

از غروب روز یکشنبه 2 اسفندماه بیش از 700 نفر از خانواده های دستگیر شدگان ،زندانیان سیاسی و مردم تهران در مقابل زندان اوین تجمع کردند.همانند شبهای گذشته خانواده ها و مردم بر آزادی دستگیرشدگان پافشاری می کردند.

از ساعت 21:30 شروع به آزادی دستگیرشدگان نمودند.تعدادی از آزاد شدگان هنگامی که از درب زندان اوین خارج می شدند و بر پله ها قرار می گرفتند هر دو دستان خود را به علامت پیروزی بالا می بردند.وقتی با ابراز احساسات خانواده ها و مردم که با دست زدن و سوت کشیدن همراه بود مواجه می شدند. زندانیان آزادی شده خطاب به خانواده ها و مردم اعلام می کردند که" برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی دست بزنید" وصدای دست زدن و سوت کشیدم برای مدتی طولانی ادامه می یابد و یا اینکه بعضی از آنها اعلام می کردند برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی صلاوات بفرستید.یکی از جوانان همان لحظه ای که از درب اصلی زندان اوین بیرون آمد دستان خود را بالا برد که با یورش پاسدارها مواجه شد و او را مجددا به درون اوین کشاندند که با اعتراض گسترده خانواده و مردم مواجه شدند و بلافاصله او را آزاد کردند.

تعداد دستگیر شدگانی که تا ساعت 22:15 دقیقه آزاد شدند به بیش از 28 نفر می رسد که از جمله آنها فعال دانشجوئی نادر احسنی می باشد. او شب 19 بهمن با یورش مامورن وزارت اطلاعات به منزلشان همراه با خواهرش الهام احسنی دستگیر و به بند 209 منتقل شد. خانم الهام احسنی از حامیان مادران عزادار همچنان در بند 209 زندان اوین و تحت فشارهای شدید و طاقت فرسای روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد.

خانواده های دستگیرشدگان و مردم تهران در شور و هیجان بی سابقه ای بسر می بردند و برای چند ساعت اقدام به دست زدند و سوت کشیدن و استقبال گرم از آزادی دستگیرشدگان نمودند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

02 اسفند 1388 برابر با 21 فوریه 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: