۱۳۸۸ بهمن ۲۱, چهارشنبه

مامورین وزارت اطلاعات 2 زندانی سیاسی دهۀ 1360 را دستگیر کردند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،با یورش مامورین وزارت اطلاعات دو زندانی سیاسی سابق بنام تیمور رضائیان و حسین نیاکان دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

روز یکشنبه 18 بهمن ماه زندانی سیاسی تیمور رضائیان 50 ساله و حسین نیاکان از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. این یورش نیمه های شب صورت گرفت. بازجویان وزارت اطلاعات اقدام به بازرسی منزل آنها نمودند و وسائل شخصی آنها را ضبط و با خود بردند.

خانواده رضائیان و نیاکان از زمان دستگیری عزیزانشان برای آگاهی یافتن از وضعیت و شرایط و محل بازداشت آنها روزانه به دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه می کنند اما از دادن پاسخ مشخص به خانواده های آنها خوداری می کنند .

یورش شبانه به منازل ،ربودن و دستگیریهای گسترده و لاینقطع در تهران وشهرستانها ادامه دارد. هدف از این دستگیریها ایجاد رعب و وحشت در آستانه اعتراضات گسترده 22 بهمن می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،یورشهای وحشیانه و گسترده علیه زندانیان سیاسی سابق،فعالین اجتماعی،دانشجویی،زنان و وکلاء را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر وسایر مراجع بین المللی خواستار تشکیل جلسه اصطراری برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

21 بهمن 1388 برابر با 10 فوریه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: