۱۳۸۸ آبان ۶, چهارشنبه

خانواده های زندانیان سیاسی در محاصره نیروهای سرکوبگر قرار دارند
بنابه گزارشات رسیده تعداد زیادی ازخانواده های زندانیان سیاسی فعالین زنان و مردم در مقابل دادستانی تهران با در دست داشتن پلاکارد همچنان به تجمع اعتراضات خود ادامه می دهند و خواهان آزادی عزیزان خود هستند

تجمع اعتراضی خانواده که از ساعت 11:00 شروع شده است هچنان ادامه دارد در این تجمع علاوه بر خانواده های زندانیان سیاسی،فعالین زنان و مردم شرکت دارند . خانواده های زندنیان سیاسی با در دست داشتن پلاکارد ها و دست نوشتها که بر روی آنها نوشته شده است. زندانی سیاسی آزاد باید گردد / دادگاه فرمایشی ملغا باید گردد و همچنین اسامی عزیزانشان که خواستار آزادی آنها هستند است.

حوالی ساعت 11:00 تعدادی از اعضای خانواده ها به نمایندگی از سایر خانواده به درون دادستانی رفتند و خواستار صحبت با دادستان در مورد آزادی عزیزانشان شدند. به آنها گفته شد که از هر خانواده یک نفر باید حاضر باشد که دادستان برای هر کدام جوابی داره ! ولی وقتی از هر خانواده عضوی برای صحبت با دادستان مراجعه کردند دادستانی حرف خود را عوض کرد و گفت دادستان اینجا نیست . تعدادی از اعضای خانواده همچنان در درون دادستانی بسر می برند و اعلام کرده تا آزادی عزیزانشان به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

نیروهای سکوبگر ولی فقیه برای ایجاد درگیری تعداد از افراد لباس شخصی خود را وارد جمعت کردند و با پیش کشیدن بحثهای انحراف سعی در تحریک خانواده ها و ایجاد درگیری داشتند که با بایکوت کامل خانواده ها مواجه شدند. طرح آنها به شکست انجامید و آنها آنجا را ترک کردند.

پس از آن برای ممانعت از پیوستن بیشتر مردم به تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی نیرهای اطلاعاتی خانواده ها را به محاصرۀ خود در آوردند.تعدادی از ماشینهای نیروی انتظامی در محل در حال گشت زدن هستند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
06 آبان 1388 برابر با 28 اکتبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: