۱۳۸۸ مهر ۲۲, چهارشنبه

محاکمات فرمایشی و صدور احکام سنگین علیه دستگیر شدگان اخیر ادامه دارد

بنابه گزارشات رسیده ،روز سه شنبه تعدادی از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر را به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب برده شدند و مورد محاکمه و تعدادی از آنها به محکومیتهای بسیار سنگینی محکوم شدند.

روز سه شنبه 21 مهرماه تعدادی از زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضات اخیر دستگیر شده بودند به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب برده شدند. آنها توسط صلواتی قاضی فرمایشی ولی فقیه مورد محاکمه قرار گرفتند و همچنین به بعضی از آنها احکام سنگین و غیر انسانی را ابلاغ کرد از جمله کسانی که روز گذشته به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب آورده شدند عبارتند از حسام ترمسی،رضا خادمی،کریمی قلعه سرخی و یکی از زنان دستگیر شده در اعتراضات اخیر بودند.

گفته می شود که آقای کریمی قلعه سرخی از فعالین ستاد آقای میر حسین موسوی به 7 سال زندان محکوم شد و همچنین بنابه اخبار تایید نشده ای روزگذشته یکی از زنان دستگیر شده( نام و مشخصات ایشان و حکم وی در حال تحقیق است) در اعتراضات اخیر بدلیل داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شده است . احکام حسام ترمسی و رضا خادمی قرار است در طی 2 هفتۀ آینده به آنها ابلاغ شود.

هدف ازصدور احکام سنگین و غیر انسانی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از ادامه یافتن اعتراضات مردم ایران است و بخصوص اعتراضات در پیش رو 13 آبان است.

زندانی سیاسی حسام ترمسی 20 ساله در تاریخ 10 تیرماه با یورش به منزلشان دستگیر و به نقطه نامعلوی برده شد او به مدت 4 روز در یک بازداشتگاه مخفی تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت و سپس به سلولهای انفرادی بند سپاه در زندان اوین منتقل شد. در آنجا شکنجه ها علیه این جوان برای پذیرفتن اتهامات نسبت داده شده توسط بازجویان سپاه پاسداران ادامه یافت .شیوه بازجویان سپاه با این جوان ،بازجوئیهای طولانی در طی ساعت شب که همراه با شکنجه های شدید جسمی و روحی همراه بود . بازجویان سپاه اتهاماتی به جوانان نسبت می دهند و زیر شکنجه از آنها می خواهند که در دادگاه فرمایشی به آن اعتراف کنند در صورتی که شکنجه های جسمی و روحی در سلولهای انفرادی برای گرفتن اعتراف کارساز نباشد . شیوۀ دیگر بازجوئی که بیشتر شکنجه روحی و دادن وعده و وعید به زندانی است بکار برده می شود .به زندانی وعده داده می شود که اگر به مواردی که ما می گوییم در دادگاه اعتراف کنی ما هم قول میدهیم ترا آزاد کنیم .در صورتیکه زندانی به خواست بازجویان سپاه که به او قول آزادی داده اند تن در دهند. مرحله بعدی کار با زندانی در قسمتی از بند سپاه آغاز می شود . در آنجا از زندانی گاها خواسته می شود که مواردی را که بازجو به او می گویید بنویسد و به آنها تحویل دهد بر مبنای نوشته های زندانی که در زیر شکنجه و یا وعدۀ آزادی تن به آن داده متنی توسط بازجو تهیه می شود و به زندانی داده می شود و در بند سپاه چندین بار روی آن تمرین می کنند.پس از آماده شدن زندانی او را به دادگاه فرمایشی می برند و بازجویان هم در دادگاه حضور دارند و در معرض دید زندانی قرار دارند.

زندانی سیاسی حسام ترمسی در زیر شکنجه وادار به خواندن متن بازجو در دادگاه می شود ولی از آنجایی که آقای ترمسی اتهامات نسبت داد شده بر خلاف واقعیتها بود از خواندن متن بازجو در دادگاه امتناع می ورزد و اتهامات وارد شده را رد می کند . زندانی سیاسی حسام ترمسی وقتی که از خواندن متن بازجو در دادگاه فرمایشی خوداری می کند از دادگاه فرمایشی به بند سپاه برده می شود و اینبار وحشیانه مورد شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات قرار می گیرد. این سناریو 3 بار در دادگاه فرمایشی بدون نیتجه برای بازجویان تکرار می شود .

زندانی سیاسی حسام ترمسی چندین هفته از داشتن هرگونه تماسی با خانواده اش محروم بود. او پس از 2 ماه بازداشت در بند سپاه به قرنطینه بند 7 زندان اوین منتقل می شود و اخیرا او را به بند عمومی انتقال داده اند.از زمان دستگیری تا بحال خانواده ترمسی بصورت حضوری با فرزندشا ن ملاقاتی نداشته اند

در یک اقدام غیر انسانی و برای جلوگیر از وارد شدن وکلای مستقل به این پرونده ها برای آنها وکلای تسخیری تعیین کرده اند. اکثر وکلای تسخیری خواسته های بازجویان را از زندانی و خانواده آنهاطلب می کنند . این وکلا با زندانی ملاقات نداشته و به حرفهای زندانی توجه نمی کنند . خانواده های زندانیان با این وکلای تسخیری موفق به تماس یا ملاقات نشده اند بجزء در دادگاه که از زندانی می خواهند اتهامات را بپذیرند و از قاضی عذرخواهی کنند ،آنها همچنین خانواده زندانی را تحت فشار قرار می دهند که از قاضی عذر خواهی کنند.و از این طریق به زندانی و خانواده اش القا می کنند که فرزندانشان مرتکب جرم شده و باید از صلواتی عذر خواهی کنند.قوۀ قضائیه پس از اینکه عناصر اطلاعاتی-انتظامی را به عنوان قاضی در دادگاههای انقلاب منصوب کرده و کلمۀ قاضی را بی محتوا نموده است و به نظر می آید که این شیوه را برای وکلا که تحت عنوان وکلای تسخیری وارد کرده است بکار ببرد.

از طرفی دیگر وکلایی که خانواده های زندانیان سیاسی تعیین می کند صلواتی وکالت آنها را نمی پذیرد و مانع ورود آنها به پرونده می شود.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،بکار بردن تعدادی تحت عنوان وکلای تسخیری که عملا علیه موکلین خود در دادگاه عمل می کنند و صدور احکام سنگین و غیر انسانی در دادگاههای فرمایشی را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا، پرونده نقض حقوق بشر رژیم در ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نمایند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

22 مهر 1388 برابر با 14 اکتبر 2009

وضعیت زندانیان فوق را به سازمانهای زیر گزارش گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. :003162020193

هیچ نظری موجود نیست: