۱۳۸۸ آبان ۳, یکشنبه

عدم درمان زندانیان سیاسی که در شرایط وخیم جسمی بسر می برند

بنابه گزارشات رسیده از بند 4 زندان گوهردشت کرج،زندانی سیاسی منصور رادپوراز ناراحتی شدید معده و کلیه رنج می برد. و دچار خونریزی و عونت می باشد ولی از درمان او خوداری می شود.

زندانی سیاسی منصور رادپور 41 ساله مدتها است که از ناراحتی معده و کلیه رنج می برد.کلیه او دچار عفونت شدید می باشد و معده وی دچار خونریزی است و همراه با دردهای شدید که گاها حتی قادر به خوردن غذا نیست. بنابه اظهارات بهداری زندان اوباید برای اندسکوپی به بیمارستانهای خارج از زندان اعزام شود چونکه امکان درمان وی در بهداری زندان وجود ندارد.

انتقال او به بیمارستانهای خارج از زندان باید با موافقت عاصف حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج صورت پذیرد. عاصف حسینی تا به حال از موافقت با درمان او در بیمارستانهای خارج از زندان امتناع ورزیده و بیماری وی را به عنوان عامل فشار علیه این زندانی سیاسی بکار می برد.عاصف حسینی از بازجویان سابق که لباس قضاوت بر تن کرده و باعث محکومیتهای سنگین و محدودیتها علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها است .

لازم به یادآوری است آقای رادپور اردیبهشت ماه 86 وقتی که قصد شرکت در مراسم گل گشت کارگران را داشت در جاده چالوس کرج و نزدیک شهر کرج دستگیر شد. او نزدیک به یک ماه در خانه های امن وزارت اطلاعات زندانی بود و بشدت مورد شکنجه قرار گرفت که در اثر این شکنجه ها 2 دنده سینه اش شکسته شد و همچنین کتف او آسیب جدی دید و هیچوقت مورد معالجه قرار نگرفت. آقای رادپور در یک محاکمه چند دقیقیه ای در شعبه 8 دادگاه انقلاب کرج بدون اینکه حق دفاع از خود داشته باشد و بدون داشتن وکیل محکوم به 3 سال زندان گردید. او در 14 مرداد ماه در اعتراض به شرایط غیر انسانی و رفتارهای وحشیانه با زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب غذا نمود. 16 مرداد 1387 به بند 8 سپاه منتقل گردید و 192 روز در سلولهای انفرادی بسر برد.بازجویان پرونده جدیدی علیه او گشودند و در تاریخ 2 شهریورماه 1387در شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج توسط فردی بنام عاصف حسینی مورد محاکمه قرار گرفت و به 5 سال دیگر زندان محکوم شد. درجریان محاکمه او از حق دفاع و داشتن وکیل محروم بود و همچنان بدون وکیل می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،عدم درمان زندانیان سیاسی که در شرایط وخیم جسمی هستند جنایتی است که توسط قاضیهای ولی فقیه علیه زندانیان بی دفاع بکار برده می شود را محکوم می کند و از تمامی سازمانهای حقوق بشری خواستار دخالت برای پایان دادن به شکنجۀ زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
03 آبان 1388 برابر با 25 اکتبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: