۱۳۸۸ آبان ۹, شنبه

پیمان عارف دربخش مراقبتهای ویژه قلب بیمارستان مدرس بستری شد

بنابه گزارشات رسیده ،پیمان عارف فعال دانشجوئی بدلیل حاد بودن ناراحتی قلبی اش در بخش مراقبتهای قلب بیمارستان مدرس بستری شد.

پیمان عارف روز جمعه 8 آبان ماه در اثر فشارهای غیر انسانی و عدم دسترسی به داروهایش دچار حملۀ قلبی گردید و به بهداری زندان منتقل شد.او بخاطر وضعیت حاد ناراحتی قلبی اش از بهداری زندان اوین به بیمارستان مدرس منتقل گردید و در بخش مراقبتهای قلبی این بیمارستان بستری گردید.

فعال دانشجوئی پیمان عارف روز چهارشنبه 6 آبان ماه از سلولهای انفرادی بند 240 به بند کارگری 350 منتقل شد. از زمان انتقال به بند کارگری فشارها و اذیت وآزارها علیه او شدت یافت و محدودیت ارتباطیش با خانواده به حداقل رسید.رئیس این بند فردی بنام بزرگ نیا است که در اذیت وآزار زندانیان سیاسی مسقیما نقش دارد و یکی از شکنجه گران شناخته شده زندان اوین است.

پیمان عارف و مجید دری دانشجویان ستاره دار زندانی در پی انتشار نامه ای خطاب به جعفری دولت آبادی دادستان تهران نسبت به صحبتهای کذب او اعتراض کردند. روز یکشنبه 3 آبان ماه دادستان تهران در یک اقدام غیر انسانی دستور انتقال آنها را به سلولهای انفرادی بند 240 صادر کرد. پیمان عارف در اعتراض به انتقالش به سلولهای انفرادی اقدام به اعتصاب غذا نمود.

پیمان عارف دانشجوی ستاره دار کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران 27 خرداد ماه دستگیر وبه سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل گردید و 75 روز را در سلولهای انفرادی بسر برد. او هنگام انتقال از دادسرای نظامی به دادگاه انقلاب بشدت مورد ضرب وشتم بازجو قرار گرفت.این دانشجوی زندانی به 18 ماه زندان محکوم شده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به وضعیت حاد جسمی این دانشجوی در بند شدیدا ابراز نگرانی می کند و مسئولیت مستقیم جان این دانشجو را به عهدۀ ولی فقیه می داندو از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به فشارها علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

09 آبان 1388 برابر با 31 اکتبر 2009

وضعیت زندانی سیاسی فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 003162072019

هیچ نظری موجود نیست: