۱۳۸۸ مهر ۱۵, چهارشنبه

ادامه یافتن تجمعات اعتراضات خانواده های دستگیر شدگان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده خانواده های دستگیرشدگان اخیر به تجمعات اعتراضی خود در مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب برای آزادی عزیزانشان ادامه می دهند.

روز های سه شنبه و چهارشنبه 14 و 15 مهرماه دهها نفر از خانواده بازداشت شده ها از ساعت 8:30 صبح در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند و خواستار آزادي عزيزانشان بودند.

طی دیروز وامروز اسامي تعدادي از بازداشت شده های ورزشگاه آزادی مورد تایید دادگاه انقلاب قرار گرفت و براي بعضی از بازداشت شدگان قدیمی كفالت و وثيقه تعیین شد .اما با توجه به اينكه در بین خانواده ها ، خانواده هايي همچون خانواده علي اميني ،‌رامين عبدالمحمدي ،اميد وحيدي ، متين حيدرزاده بودند كه با وجود گذاشتن كفالت و وثيقه هنوز عزيزانشان آزاد نشده بودند نگراني خانواده ها در مورد آزادي عزيزانشان بيشتر شده.

به خانواده ها گفته شده بود که بروید مقابل زندان اوين ما نامه آزادي را فرستاده ايم. خانواده ها از صبح تا شب به اميد آزادي عزيزانشان به انتظار مي ايستادند اما دريغ از آزادي در دادگاه انقلاب هم هيچ كس پاسخگوي آنها نيست و دائما آنها را به زندان اوين و از اوين به دادگاه انقلاب پاس مي دهند.

.تعدادي از خانواده ها به نمايندگي از بقيه خانواده ها به داخل دادگاه انقلاب رفتند تا با دفترحداد و حيدري فر تماس بگيرند و مطمئن شوند كه اگر كفالت و وثيقه بگذارند عزيزانشان ازاد مي شوند.منشي دفتر حداد ابتدا با شنيدن اين صحبت خانواده ها ميني بر اينكه عده اي وثيقه گذاشته اند اما هنوز عزيزانشان آزاد نشده اند اگر ما هم وثيقه بگذاريم عزيزانمان آزاد مي شوند يا نه با عصبانيت و برخورد وحشیانه به خانواده ها جواب داد: اگر فكر مي كنيد ما دروغ مي گوييم كفالت و وثيقه نگذاريد تا بچه هايتان در آنجا بپوسند آنوقت مي فهميد راست مي گوييم يا دروغ. شما علنا داريد به ما تهمت دروغگويي مي زنيد و تلفن را به روي خانواده ها قطع كرد.

همين امر باعث شد صداي اعتراضات خانواده ها در بيرون دادگاه انقلاب شدت یابد.چرا كه تا به حال غير از توهين و تحقير و دروغگويي و زدن برچسب به عزيزانشان چيز ديگري از مسئولين دادگاه انقلاب نشنيده اند.

در مقابل بخش اداری زندان اوين 28 نفر از خانواده بازداشت شده ها تجمع كردند و خواهان آزادي عزيزانشان بودند كه هيچ كس جوابگوي آنها نبود.

از طرفي هنوز از تعدادی از بازداشت شدها هيچ خبري در دست نيست و خانواده ها با نگراني در انتظار خبري از وضعيت عزيزانشان هر روز به دادگاه انقلاب و زندان اوين مراجعه مي كنند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ادامه بازداشت وبی اطلاع نگه داشتن خانواده های آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

15 مهر 1388 برابر با 07 اکتبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرpejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: