۱۳۸۸ آبان ۴, دوشنبه

شگنجه گاه مخوف بند 1 زندان گوهردشت کرج به تسخیر زندانیان در آمد.

بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج ، زندانیان سلولهای انفرادی معروف به سگ دونی بند 1 زندان گوهردشت در اعتراض به شرایط قرون وسطائی و شکنجه های غیر انسانی دست به اعتراضات گسترده زدند و برای چند ساعت سالن سلولهای انفرادی (سگ دونی) را به تصرف خود در آوردند.

از عصر روز یکشنبه 03 آبان ماه حوالی ساعت 17:30 زندانیان سلولهای انفرادی معروف به سگ دونی بند 1 که محل شکنجه زندانیان سیاسی و عادی است و دارای شرایط غیر انسانی است دست به اعتراضات گسترده زدند. این اعتراضات از حسینیه سلولهای انفرادی آغاز گردید . زندانیان با پاسداربندهای که آنها را مورد شکنجه قرار می دادند درگیر شدندو آنها را بشدت کوشمالی دادند. در این درگیری حداقل 2 پاسداربند شکنجه گر زخمی شدند که نامهای آنها محسن خالصی و مرجانی می باشند. سایر پاسداربندها هنگامی که با خشم غیر قابل مهار زندانیان مواجه شدند اقدام به فرار کردند. زندانیان کلید سلولهای انفرادی را از آنها گرفتندو اقدام به باز کردن درب تمامی سلولهای انفرادی بند نمودند و هم بندیان خود را آزاد کردند و آنجا بطور کامل به تصرف خود در آوردند.

زندانیانی که دائم با شکنجه های جسمی،تجاوز جنسی، استعمال باتون،تحقیر،ضرب وشتم ،اهانت،بی غذائی، شرایط و حشتناک بهداشتی مواجه هستند وبسوی مرگ تدریجی هدایت می شوند.در این سلولها سالیانه دهها نفر در اثر این شرایط اقدام به خودکشی می کنند و تعدادی از آنها جان می بازند. تصرف سلولهای انفرادی قرون وسطائی تا ساعت 21:00 ادامه داشت.

پس از به کنترل در آمدن شکنجه گاه توسط زندانیان ،علی حاج کاظم رئیس زندان،معاون زندان،رئیس و معاون حفاظت اطلاعات و گارد زندان بصورت گسترده آنجا را به محاصره خود در آوردن و یورش وحشیانه خود را به زندانیان بی دفاع آغاز کردند. آنها در این حملات گاز اشک بکار بردند حملات به زندانیان چند ساعت به طول انجامید و هنوز از صدمات و شرایط زندانیان اطلاعی در دست نیست.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شکنجه گاههای قرون وسطائی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان سازمان ملل وسایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی علیه زندانیان در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
04 آبان 1388 برابر با 26 اکتبر 2009

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: