۱۳۸۸ آبان ۸, جمعه

کارگران نیشکر 7 تپه نسبت به عدم رسیدگی به خواسته های خود هشدار میدهند

بنابه گزارشات رسیده علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه بیش از 6 ماه است که از حقوق و مزایا محروم است و در شرایط سخت عیشتی قرار دارد.

علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه بیش از 6 ماه است که حقوق و مزایای او قطع شده است . قطع شدن حقوق و مزایای این فعال کارگری که متاهل و دارای 4 فرزند می باشد شرایط سخت معیشتی برای او و خانواده اش ایجاد کرده است. آقای نجاتی بیش از 20 سال است که در این شرکت شاغل است.

آقای علی نجاتی بخاطر شرکت در اعتراضات کارگری که حقوق آنها ماها به تعویق افتاده بود و قطع سایر مزایای کارگران چندین بار دستگیر و مدتی را در بازداشت بسر برد .آخرین بازداشت او در اسفند ماه 1387 می باشد که با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل شد و چندین هفته در بازداشت بسر برد. در اثر اعتراضات و فشارهای گسترده بین المللی ناچار به آزادی او شدند.

در تاریخ 8 فروردین ماه به آقای نجاتی ابلاغ شد که از کار اخراج شده است و علت اخراج او را غیبت غیرموجه اعلام کرده بودند. در صورتیکه او در آن زمان توسط وزارت اطلاعات دستگیر و در زندان آنها بسر می برد.آقای نجاتی نسبت به حکم اخراجش و علت اعلام شده توسط کارفرما به اداره کار شوش شکایت کرد و به اداره کار شوش اعلام کرد که اخراج من غیر قانونی و علاوه بر آن من قبل از دستگیری تقاضای مرخصی هم کرده بودم و دستگیری من خارج از اراده ام بوده است.

اداره کار شوش جلسه ای تشکیل داد که با حضور نماینده کارفرما،نماینده اداره کار و آقای نجاتی بود در آن جلسه نماینده کارفرما و نماینده اداره کار به آقای نجاتی اعلام کردند که در اخراج وی نقشی نداشته اند و این خواست اداره اطلاعات شوش بوده. پس از عدم موافقت اداره کار شوش نسبت به بازگشت بکار این فعال کارگری . آقای نجاتی شکایت خود را به دیوان عدالت اداری کشور در تاریخ 21 مهرماه ارسال کرد، که تاکنون هیچ جوابی دریافت نکرده است.

وزارت اطلاعات که در پشت صحنۀ سرکوب و فشار علیه فعالین کارگری و کارگران است و حتی احکام زندان و مدت آن را با توصیه این اداره صورت می پذیرد و دادگاه انقلاب گاها نقش ابلاغ کننده دارد. اخیرا اقدام به صدور احکام سنگین زندان علیه اعضای اصلی سندیکا ی نیشکر هفت تپه نموده اند . فعالین کارگری تا به حال چند بار دادگاهی شده اند.احکام بدوی آنها مورد تایید دادگاه انقلاب مرکز استان اهواز قرار گرفته است و در حال حاضر این احکام در اجرای احکام دادگاه انقلاب شوش می باشد و گفته می شود حتی حکم جلب آنها هم صادر شده است و هر لحظه امکان دستگیری فعالین کارگری می رود.اسامی فعالینی کارگری که محکوم به زندان شده اند عبارتند از : علی نجاتی،فریدون نیکو فرد،قربانعلی علیپورو جلیبل احمدی هرکدام از آنها به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند و آقای محمد حیدری مهر به 3 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.

از طرفی دیگر کارگران نیشکر هفت تپه خواستار لغو احکام زندان و بازگشت آقای علی نجاتی به کار و پرداخت حقوق و مزایای معوقه و اعاده حیثیت از او هستند. در صورتیکه خواسته های آنها تحقق نیابد آنها در روزهای آینده اقدام به اعتراضات گسترده خواهند زد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اخراج کارگران،قطع حقوق و مزایای آنها و صدور احکام زندان بخاطر پیگیری حقوق معوقه خود را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار (آی.ال.او) و ) و بخصوص از اتحادیه بین المللی کارگران (آی .یو.اف) می خواهد که از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که عضو این اتحادیه است حمایت فعال نمایید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

29 مهر 1388 برابر با 21 اکتبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

سازمان جهانی کار( آی.ال.او)

اتحادیه بین المللی کارگران(آی.یو.اف)http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.: 003162020193

هیچ نظری موجود نیست: