۱۳۸۸ آبان ۴, دوشنبه

اعتراض دانشجویی نسبت یه تفکیک جنسیتی سرویسهای ایاب وذهاب در دانشگاه یاسوجبنابه گزارشات رسیده از دانشگاه یاسوج دانشجویان از صبح امروز در اعتراض به تفکیک جنسیتی در سطح دانشگاه اقدام به تحصن و راهپیمائی نمودند

روز دوشنبه 04 آبان ماه در اعتراض به تفکیک جنسیتی مقابل درب دانشگاه تجمع کردند و از آنجا به سوی دفتر رئیس دانشگاه راهپیمائی کردند .

دومین تحصن دانشجویی در شروع سال جاری تحصیلی جدید امروز انجام گرفت .از هفته گذشته که دانشجویان ناگهان با دیدن کاغذهایی با عنوان"سرویس خواهران"و" سرویس برادران" بر پیشانی اتوبوس های خط واحد دانشگاه ،با اجتماعی خودجوش مانع از تردد سرویسها با این شکل و عنوان شدند که بعد از یکی دو ساعت سرویسها مجددا به روال سابق اقدام به جابجایی "برادران"و"خواهران" نمودند.

تا اینکه ازساعات عصر روز سه شنبه ی هفته قبل دوباره سرویسها با عناوین سابق آذین بسته شد که این اقدام اعتراض دانشجویان را مجددا در پی داشت.

به طوریکه ازساعت 12امروز بالغ بر 500 از دانشجویان با تجمع در دانشگاه و با سر دادن شعارهایی از قبیل "تبعیض جنسیتها توهین به شخصیتها"و یا "دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد" اعتراض خود را نسبت به این رفتار هیئت رییسه دانشگاه ابراز و خواستاربرگشتن اوضاع به روال سابق شدند.

گفتنی است دانشجویان معترض اعلام کرده اند تا رسیدن به حقوق خود به اعتراض ادامه خواهند داد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


04 آبان 1388 برابر با 26 اکتبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: