۱۳۸۸ آبان ۵, سه‌شنبه

زندانیان باتصرف شکنجه گاه بند1 به خواسته های اولیه خود رسیدند

بنابه گزارشات رسیده در پی به کنترل در آوردن سالن 2 بند 1 زندان گوهردشت کرج که محل شکنجه زندانیان سیاسی و عادی است.زندانیان پس از رسیدن به خواسته های خود سالن را تحویل زندانبانان دادند.

روز یکشنبه 3 آبان ماه زندانیان شکنجه گاه قرون وسطائی سالن 2 بند 1 زندان گوهردشت کرج در اعتراض به شکنجه های ضد بشری و شرایط طاقت فرسا، ساعاتی به کنترل خود در آوردند. در این شکنجه گاه سلولهای انفرادی معروف به سگ دونی واقع شده است.

پس از به تصرف در آمدن سالن 2 شکنجه گاه مخوف بند1 توسط زندانیان ،علی حاج کاظم رئیس زندان،کرمانی و فرجی رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات و در حدود 40 نفر از نیرو های گارد زندان سالن 2 را به محاصره خود در آوردند. نیروی گارد مدتی تلاش کرد که زندانانیان را وادار به تسلیم کندولی موفق نشد بخاطر اینکه تمامی دربهای ورود آن را بسته بودند و امکان ورود نیروی گارد را غیر ممکن می کرد.

تا اینکه علی حاج کاظم رئیس زندان وارد مذاکره با زندانیان شد . زندانیان به شرط اینکه به خواسته های آنها تن در دهند حاضر به باز کردن دربها سالن خواهند شد.

خواسته های زندانیان به قرار زیر بود: 1- پایان دادن به شکنجه های غیر انسانی در این شکنجه گاه 2. عدم شکنجه و برخورد با آنها بعد از پایان یافتن بحران 2. بهتر کردن وضعیت غذایی شکنجه گاه به لحاظ کمی و کیفی 3. بهتر کردن شرایط بهداشتی 4. برخورداری از حق ملاقات با خانواده های خود 5. داشتن ارتباط تلفنی با خانواده های خود.

زندانیان پس از دادن تعهد علی حاج کاظم رئیس زندان ساعت 21:00 روز یکشنبه 03 آبان اقدام به باز کردن دربهای شکنجه گاه نمودند. پس از پایان یافتن تصرف شکنجه گاه بعضی از خواسته های زندانیان عملی گردید که از جملۀ آن زندانیان از روز گذشته برای اولین بار توانستند با خانواده های خود تماس تلفنی برقرار کنند.

در طی روز دوشنبه 4 آبان تمامی زندانیان مورد بازجوئی قرار گرفتند. بازجوئی توسط درویش معاون سازمان زندانها،علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت و کرمانی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان گوهردشت صورت می گرفت. بعضی از سئوالاتی که از زندانیان در این بازجوئی میشد عبارت بود از : چه کسی شما را تحریک کرد؟ علت تصرف سالن 2 . زندانیان در جواب آنها می گفتند: شرایط آنجا مرگ تدریجی بود و راهی برای ما باقی نگذاشته بود . شما می توانید همین الان ما را بکشید تا راحت شویم ولی در آن شرایط دیگر قرار نگیریم.

از طرفی دیگر روز گذشته در حین بازجوئی به آنها گفته شد که بجرم تمرد در زندان مورد محاکمه قرار خواهند .

ایستادگی و مقاومت زندانیان در مقابل شکنجه های جسمی، تجاوز جنسی،استعمال باتون ،تحقیر،ضرب وشتم ،اهانت،بی غذائی، شرایط و حشتناک باعث گردید که شکنجه گران را وادار به عقب نشینی کند و تن به حداقل خواسته های آنها دهند. شکنجه گرانی که با درست کردن شکنجه گاه مخوف سعی در شکستن اراده زندانیان و وادار کردن آنها به تسلیم بودند. شکنجه گرانی که زندانیان دست و پا بسته و چشم بسته با باتون های خود شکنجه می کردند و اینگونه خود را قدرتمند می دیدند.ولی تصور چنین ایستادگی را از آنها را نمی کردند . وقتی که با فوران خشم زندانیان بی دفاع مواجه شدند صحنه را ترک و از آنجا فرار کردند. بخصوص پاسداربندهای قصی القلبی مانند مرجانی و سایر پاسداربندها و روسای آنها.زندانیان با اقدام شجاعانه خود شکنجه گران را پس زدند و آنها را مبهوت کردند و جواب بی عدالتی آنها را دادند و پیروزی بزرگی را برای خود رقم زدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خواستار برچیده شدند مراکز شکنجه مانند بند 209،بند الف-1 سپاه ،بند 240 زندان اوین و بند 1 زندان گوهردشت و سایر زندانهای ایران است و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر شکنجه خواستار ارسال هیئتی برای بازدید از شکنجه گاههای زندانهای قرون وسطائی ولی فقیه در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
05 آبان 1388 برابر با 27 اکتبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: