۱۳۸۸ مهر ۱۶, پنجشنبه

8 اكتبر روز جهاني كودك گرامي باد

16 مهرماه روز جهاني كودك است .روز جهاني كودك را در حالي گرامي مي داريم كه كودكاني به جرم غفلت كودكانه در پشت ميله هاي زندان منتظر اعدام هستند و رژيم حاكم بر ايران با استفاده از قوانين ضد انساني اش به او مي تازد تا وجود كودكانه او را زير چرخ هايش له كند. وجود نحيف او را ابتدا به محبس مي كشد و از او موجودي مي سازد ضد خويش و رهايش مي كند تا به خويشتن خويش بتازد و به خود و همنوعانش سيلي و تازيانه زند. لطافت روحش را مي گيرد و خشونت را جايگزين آن مي كند.هر چه آزاديخواهان و مدافعان حقوق كودك فرياد مي زنند و ناكسين را به چالش مي كشند حريف نمي شوند زيرا حاكميت تزوير و ريا هميشه از رشد انسانيت در وحشت اند و قانون هاي زشت و خشن را براي آرامش خويش تصويب و در بيدادگاهشان اجرا مي كنند و از رشته رشته وجود كودك طناب دار مي سازند تا ابتدا شخصيت او را از آن بياويزند و بازمانده شمع وجودش را دار بزنند.

طبق ماده 37 پيمان نامه حقوق كودك هيچ كودكي نبايد مورد شكنجه يا ساير رفتارهاي بي رحمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار گيرد مجازات اعدام ، يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرم هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد اما امروز در حالي روز جهاني كودك را گرامي مي داريم كه بيش از 100 كودك به جرم ناخواسته محكوم به اعدام شده اند و در آستانه اين روز حكم اعدام بهنود شجاعي و صفر انگوتي در حال به اجرا در آمدن است.

روز جهاني كودك را در حالي گرامي ميداريم كه در اعتراضات اخير آزاديخواهي مردم ايران دهها كودك بازداشت و باتون و شکنجه را با تمام توان تحمل كرده اند .

روز جهاني كودك را در حالي گرامي مي داريم كه اختلاف طبقاتي بيش از پيش شكاف ميان كودكان راعميق تر مي كند يعني ضجر كودكي بيشتر تا شاهد رفاه و آرامش كودكي ديگر شود.

روز جهاني كودك را در حالي گرامي مي داريم كه روز به روز به تعداد كودكان كار و خيابان ‌افزوده مي شود كودكاني حاصل فقر و سرگشتگي ، ‌كودكاني كه درد بي خانماني و دربدري را با تمام وجود حس مي كنند ، ‌كودكاني كه سرماي زمستان وآفتاب سوزان تابستان از آنان ظاهري خشن ساخته اما باطني آرام و حساس .

كودكاني كه اوضاع نابسامان اقتصادي و معضلات اجتماعي و فشارهاي روحي و رواني اطراف به آنها مقاومت مي آموزد . مقاومت و دفاع از هستي و حقوق انساني خويش.

واحد حقوق كودك فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران در 16 مهرماه (8 اكتبر) روز جهاني كودك خواهان :

1- لغو اعدام كودكان و ممنوعيت و حذف اعلام جرم عليه كودكان

2- برخورداري همه كودكان از مسكن ، آموزش و بهداشت رايگان و تخصيص و تامين امكانات رفاهي و آموزشي

3-شناسايي ، معرفي و مجازات تمامي كساني كه در بازداشت ،‌شكنجه و قتل كودكان در اعتراضات اخير دخیل بودند

4- به رسميت شناختن حقوق انساني تمامي كودكان صرف نظر از ميلت ، نژاد و مذهب

5- پايان دادن به هر گونه بهره كشي از كودكان

واحد حقوق كودك فعالين حقوق بشر و دموكراسي در ايران از تمامي سازمانهاي مدافع حقوق كودكان و فعالين حقوق كودك مي خواهد كه براي رسيدن تمامي كودكان به حقوق انساني خويش و رهايي كودكان در معرض اعدام با ما همگام و هم صدا شوند.

واحد حقوق كودك فعالين حقوق بشر و دموكراسي در ايران

16 مهر 1388 برابر با 8 اکتبر 2009


pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: