۱۳۸۸ مرداد ۲۶, دوشنبه

حضور گسترده وتظاهرات مردم تهران در خیابان کریم خان

بنابه گزارشات رسیده از خیابان کریم خان زند ،خردمند علیرغم حضور گسترده نیورها سرکوبگر در چند نقطه مردم اقدام به شکل دادن اعتراضات و سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور پرداختند.
از ساعت 16:00 تعداد زیادی از مردم در میدان رضائیها (7 تیر) ،خیابان کریم خان و خردمند حضور داشتند پیاده روها مملواز جمعیت بود. نیروهای سرکوبگر از توقف مردم بشدت ممانعت می کردند. ولی مردم مترصد لحضاتی بودند که اعتراضات خود را آغاز کنند در موارد متعددی جوانان نیروهای سرکوبگر مستقر در میدان رضائیها (7 تیر ) و خیابان کریم خان را هو کردند.
حوالی ساعت 18:00 در خیابان خردمند با تشکیل دادن دسته های اعتراضات خود را آغاز کردند . آنها ابتدا با بانگ الله اکبر شروع کردند و سپس با شعار مرگ بر دیکتاتوربه اعتراضات خود ادامه دادند. لحظاتی از اعتراضات نگذشته بود که با یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر مواجه شدند و با باتون آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند. تا لحظه انتشار این خبر مردم همچنان در آنجا حضور دارند.
تعدادی از جوانان تظاهر کننده در نقاط مختلف دستگیر شدند. شاهدین عینی در خیابان کریم خان شاهد دستگیر شدنحداقل 8 نفر بودند .
نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران،بسیج و لباس شخصیها بصورت گسترده در میدان رضائیها (7 تیر) و خیابان کریم خان مستقر بودند و بصورت زنجیره ای به فواصل کمی از همدیگر آرایش گرفته بودند. نیروهای موتور سوار از میدان رضائیها ( 7 تیر ) وکریم خان در حال منور وحشت بودند جوانان آنها را هو می کردند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
26 مرداد 1388 برابر با 17 اگوست 2008
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: