۱۳۸۸ شهریور ۴, چهارشنبه

ادامه یافتن اعتراضانت شبانه در مناطق مختلف تهران

بنابه گزارشات رسیده اعتراضات شبانه مردم تهران بر بامها،در کوچه ها و خیابانهای فرعی با بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور ادامه یافت.
مردم تهران همانند شبهای گذشته از ساعت 22:00 بر بام منازل از پنجره ها،در کوچه ها و خیابانها فرعی قرار گرفتند و با سر دادن بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور اعتراضات خود را علیه ولی فقیه ادامه دادند.
اعتراضات شبانه مردم در اکثر مناطق تهران ادامه یافت که از جملۀ آنها مناطقی مانند؛ جمشيديه ، سيدخندان ، ميرداماد ،‌ولنجك ،‌صادقيه ،‌ونك ،‌فاطمي ، تخت طاووس ،‌آزادي ، سعادت آباد ،‌شهرك غرب ،‌جمهوري بود
شدت اعتراضات در ونك و جمشيديه بيشتر از ديگر مناطق تهران بود. این اعتراضات لاینقطع تا ساعت 22:30 ادامه یافت.
نیروهای سرکوبگر بسیج و لباس شخصیها در بعضی از مناطق قبل از شروع اعتراضات شبانه سوار بر موتورهای خود و بصورت گله ای حرکت می کردند وسعی در ایجاد رعب و وحشت داشتند که بعضا جوانان شعار دهنده با پرتاب سنگ و شیشه بسوی آنها ، آنها را از آن منطقه فراری می دادند.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
05 شهریور 1388 برابر با 26 اوت 2009


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: