۱۳۸۸ مرداد ۱۷, شنبه

تظاهرات در چندین نقطه بازار و دادگستری در حال انجام است

بنابه گزارشات رسیده دسته های چند صد نفره در چند ین نقطه اقدام به تظاهرات کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند که با یورش نیروهیا سرکوبگر مواجه شدند.
اعتراضات از لحظاتی پیش در چندین نقطه آغاز گردید. دسته های چند صد نفره مردم اقدام به سر دادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر کردند . اعتراضات از چهار راه بهشت بسوی خیابان خیام کشیده شد و در چند نقطه در حال انجام شدن است آنها با پیوستن به هم به سوی دادگستری در حال حرکت هستند همچنین از میدان 15 خرداد دسته های چند صد نفره در حال دادن شعار بسوی دادگستری در حال حرکت هستند آنها شعار مرگ بر دیکتاور سر می دهند . در بازار تهران اعتراضاتی درجریان است و تعدادی از بازاریان به اعتراضات مردم پیوسته اند و بعضی از آنها برای مردم و جوانان آب می اورند آنها بصورت کسترده اقدام به دادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور می کنند.
همچنین در مقابل دفتر دادستانی تعداد زیادی از مردم و جوانان تجمع کرده اند و د ر حال دادن شعار هستند شعار مرگ بر دیکتاتور تمامی مناطق را در بر گرفته است . مردم و جوانان بصورت چند صد نفره شروع به تظاهرات می کنند و وقتی که با یورش مامورین مواجه می شوند با آنها درگیر می شوند وسپس متفرق می شوند و در نقطه ای دیگر تظاهرات خود را ادامه می دهند
خانواده های زندانیان سیاسی و تعدادی از مردم که موفق شدند به جمع آنها بپیوندند با شنیدن شعار های مردم در خیابان خیام آنها هم شروع به دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر سر دادند نیروهای سرکوبگر به خانواده یورش می برند و سعی در متفرق کردن آنها را دارند ولی خانواده مقاومت می کنند و متفرق نمی شوند . تعداد خانواده و مردم که در مقابل دادگستری تجمع کرده اند به بیش از 200 نفر رسیده است.
نیروهای سرکوبگر گارد ویژه، سپاه پاسداران ،بسیج و لباس شخصیها در تمامی مناطق مسقر شدند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده میشه در حال حاضر تعداد زیادی از نیروهای گارد ویژه در جلوی دادستانی مستقر شدند و همچنین در بازار،میدان 15 خرداد،خیابان خیام و نقاط دیگر مسقر شدند وسعی دارند که به حرکت اعتراضی مردم پایان دهند ولی بر شدت و نقاط اعتراضات لحظه به لحظه افزدوده می شود.نیروهیا سرکوبگر وحشاینه به مردم یورش می برند و انها را آماج باتون های خود قرار میدهند.
عالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
17 مرداد 1388 برابر با 8 اگوست 2009


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: