۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

آغاز تظاهرات مردم از چند سمت بسوی میدان بهارستان

بنابه گزارشات رسیده از میدان بهارستان ؛ لحظاتی پیش حرکت اعتراضی مردم از سپه سالار و خیابان جمهوری بسوی میدان بهارستان با شعار مرگ بر دیکتاتور آغاز گردید.
لحظاتی پیش تعداد زیادی از مردم به هم پیوستن و تظاهرات خود را از از دو مسیر بسوی میدان بهارستان آغاز کردند . تعداد زیادی از مردم در خیابان سپه سالار به هم پیوستند و با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور بسوی میدان بهارستان در حال حرکت هستند. همچنین همزمان در خیابان جمهوری مردم به هم پیوستند و تظاهرات گسترده خود را آغاز کردند. مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور در حال حرکت بسوی میدان بهارستان هستند.
اعتراضات در خیابانهای دیگر در حال شکل گرفتن است و آنها هم بسوی میدان بهارستان در حال حرکت هستند.
نیروهای سرکوبگر با یورشهای وحشیانه قصد متفرق کردن مردم را دارند ولی مردم به حرکت خود ادامه میدهند و متفرق نمی شوند و در مقابل یورشهای آنها مقاومت سر سختانه ای نشان میدهند . انبوهی از نیروهای سرکوبگر در منطقه حضور دارند و همچنان بر نیروهای خود می افزایند.نیروهای سرکوبگر گارد ویژه و لباس شخصیها وحشیانه با باتون به مردم حمله ور می شوند . نیروهای سرکوبگر تمامی کوچه و خیابانهای که بسوی بهارستان منتهی می شد را با ماشینهای خود بسته بودند و تمامی اقدامات را بکار برده بودند تا از هر حرکتی جلوگیری کنند.
حوالی ساعت 11:05 دقیقه 3 نفر از جوانان در میدان بهارستان توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.همچنین نیروهای سرکوبگر خانمی را که شعار مرگ بر احمدی نژاد سر می داد در میدان بهارستان دستگیر کردند که با مقابله مردم مواجه شدند و نیروهای سرکوبگر را وادار به آزادی او کردند و آنها را وادار به فرار کردند.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
14 مرداد 1388 برابر با 05 اگوست 2009


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: