۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه

آغاز اعتراضات گسترده مردم در نقاط مرکزی شهر تهران

بنابه گزارشات رسیده از مناطق مرکزی و جنوبی تهران اعتراضات در نقاط مختلف با شعار مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر شروع شده است ولی علیرغم هجوم وحشیانه نیروهای سرکوبگر اعتراضات همچنان ادامه دارد.
در حال حاضر اعتراضات گسترده که بصورت دسته های چند صد نفره که در راستای این مسیرها و در چندین نقطه آغاز شده است به نقاط مختلف و با سرعت زیاد در حال گستر ش به نقاط دیگر می باشد. مردم برای مقابه با نیروهای سرکوبگر و پرتاب گاز اشک آور سطلهای زباله را به آتش می کشند.
همچنین نیروهای سرکوبگر بسوی مردم و حشیانه یورش می برند ولی مردم توانستند آرایش آنها را به هم بزنند و ارتباط آنها را از هم بگسلند در حال حاضر درگیریهای زیادی بین مردم و نیروهای مهاجم در حال انجام است.
مردم در حال سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر می باشند و از هر گوشه شعارها شنیده می شود دسته های چند صد نفره در حال پیوستن به هم و ایجاد تظاهرات گسترده هستند.
بر تعداد مردم لحظه به لحظه افزوده می شود و اعتراض در حال گسترش می باشند.
همزمان خودروها با ایجاد ترافیک و بوق زدن مانع تحرک خودروهای نیروهای سرکوبگر می شوند و همچنین اقدام به به بوق زدن می کنند. گزارشهای مشابهی از نواحی جنوبی شهر تهران میرسد
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
15 مرداد 1388 برابر با 06 اگوست 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: