۱۳۸۸ شهریور ۹, دوشنبه

تهدید خانواده های دستگیر شدگان اخیر به بازداشت

بنابه گزارشات رسیده از مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب ، خانواده های دستگیر شدگان قیام مردم ایران بیش از 2 ماه است علیرغم تهدیدات و رفتارهای غیر انسانی به تجمعات اعتراضی خود ادامه میدهند. آنها خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط عزیزانشان هستند.

روز دوشنبه 9 شهريور ماه بيش از 100 نفر از خانواده هاي بازداشت شده ها به اميد ملاقات با عزيزانشان به سالن ملاقات زندان اوين مراجعه كردند؛ كه باز هم تعداد زيادي از آنها با جمله ملاقات نداريد مواجه شدند كه صداي اعتراض هر خانواده اي با شنيدن اين جمله بالا مي رفت كه مگر فرزندان ما چه كرده اند؟ كه حتي نمي توانيم آنها را ببينيم مگر چكار كرده اند؟ كه هر بار مي گوييد پرونده تكميل نشده نكند بلايي سر آنها آورده ايد! كه نمي گذاريد آنها را ببينيم، پشت سر هم دادگاه راه مي اندازيد و به آنها برچسب منافق ، ضد انقلاب ، اغتشاشگر مي زنيد باز هم مي گوييد پرونده تكميل نشده .حتي به خانواده هايي كه براي عزيزانشان كفالت و يا سند گذاشته اند و هنوز آزاد نشده اند اجازه ملاقات داده نشد كه اين باعث خشم تعداد زيادي از خانواده ها شد كه چرا با وجود گذاشتن وثيقه نه تنها عزيزانشان را آزاد نمي كنند حتي اجازه ملاقات به آنها هم نمي دهند.
ماموراني كه در جلو درب سالن ملاقات بودند مانع ايستادن خانواده ها در محوطه سالن مي شدند و اگر اعتراض خانواده ها بالا مي گرفت به سمت آنها مي رفتند تا با تهديد به بازداشت آنها، آنها را مرعوب كنند.
عده اي از خانواده ها به درب دژباني مراجعه كردند تا قاضي كشيك را ببينند اما قاضي كشيك از ربرو شدن با خانواده خوداری می کرد.

حدود 60 نفر از اعضاي خانواده بازداشت شده ها برای ادامه اعتراضات خود به دادگاه انقلاب مراجعه كردند و منتظر اعلام كفالت و وثيقه براي عزيزانشان بودند.

اسامي جدیدی از دستگیر شدگان اخیر جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد

مسعود محمد خاني 29 ساله پنجشنبه 8 مرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
احمد عبدالرسولي 27 ساله ليسانس معدن جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،تهدیدات و برخوردهای غیر انسانی با خانواده های دستگیر شدگان و ادامه بازداشت زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار دخالت برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
09 شهریور 1388 برابر با 31 اوت 2008

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دفتر دبیرکل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: