۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

اعتراضات شبانه مردم تهران توام با نفرت از جنایتهایی که صورت گرفته است

بنابه گزارشات رسیده از نواحی و مناطق مختلف تهران همانند شبها و هفته های گذشته بر نقاط مختلف قرار گرفتند و با ندای الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور خواستار بر چیده شدن دیکتاتوری ولی فقیه در ایران شدند.
مردم تهران بصورت خانوادگی بر بام منازل ،کوچه ها و خیابانهای فرعی حاضر شدند و شعار رسای مرگ بر دیکتاتور را سر دادند و با بانگ الله اکبر از خداوند یاری می جستند که مرگ دیکتاتوری ولایت فقیه را فرا رساند. دیکتاتوری ولی فقیه که حکم قتل و تجاوز و شکنجه را بعنوان وظیفه به سرکوبگران خود توصیه می کند و اسیران بی دفاع را در معرض دستورات درنده خوی خود قرار می دهد. مردم با شنیدن دنائت و رذالت با اسیران بی دفاع در زندانهای ولی فقیه به خشم آمده اند. و امشب در بعضی مناطق بصورت گسترده حتی آنهائی که تا قبل از این با همسایگان خود از سر دادن شعارها مخالفت می کردند خود به سر دادن بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور پرداختند.
مردم اکثر مناطق بر پشت بامهای خود حاضر بودند که از جملۀ آنها ؛ جنت آباد ، صادقيه ،‌ونك ،‌آزادي ،‌تهران پارس ،‌توحيد ، ستارخان ،تجريش ،‌سيد خندان ،‌مطهري ،‌تخت طاووس ،‌مير داماد ،‌جمهوري ، قيطريه ،‌شمس آباد که از ساعت 22:00 اغاز و تا ساعت 22:30 ادامه یافت
شدت اعتراضات در تجريش ،‌توحيد ،‌صادقيه بيشتر از ديگر مناطق تهران ب
نیروهای سرکوبگر ولی فقیه که مورد نفرت مردم هستند سرخورده و مایوس در بعضی از مناطق بصورت گله ای پرسه می زنند .
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
19 مرداد 1388 برابر با 10 اگوست 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: