۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

گزارشی از اعتراضات گسترده مردم تهران در 12 مرداد

ساعت 17 از سمت آزادي به طرف انقلاب حركت كرديم .نیروهای سرکوبگر به فاصله 4 متر به 4 متر از نزديكي ميدان انقلاب تا سمت ولي عصر مستقر شده بودند و افسران نيروي انتظامي نيز دو نفر به دو نفر در فاصله 10 متر به 10 متر حركت مي كردند و كل ميدان انقلاب را زير نظر داشتند .
خودروهای نيروي انظامي و ون ها نيز در ميدان انقلاب ،‌خسابان جمالزاده ،‌كارگر مستقر شده بودند.هر از چند دقيقه اي نيروهاي لباس شخصي كه جليقه هاي بسيج را به تن كرده بودند سوار بر موتور در حالي كه باتوم در دست داشتند و هر از گاهي باتوم ها را دور سر مي چرخاندند بين انقلاب و لي عصر حركت مي كردند.در ميدان ولي عصر نيز آرايش نيرو ها به همين ترتيب بود نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها از تجمع مردم حتي تجمع دو نفري جلوگيري مي كردند و مانع ايستادن مردم و اتومبيل ها مي شدند.
از ولي عصر به سمت هفت تير حركت كرديم كه تعداد نيروهاي لباس شخصي و انتظامي بيشتر مي شد .در ساعت 18:50 تجمعي در هفت تير شكل گرفت كه نيروهاي لباس شخصي سوار بر موتور به سرعت وارد جمعيت شدند و در حالي كه با موتور با سرعت از بين جمعيت عبور مي كردند با باتوم ها به جان مردم افتادند و آنها را در خيابان هاي ديگرمتفرق كردند .
در ساعت 19:5 چند صد نفر از مردم با سر دادن شعار مرگ بر ديكتاتور ، مجتبي بميري رهبري رو نبيني در خيابان شريعتي تجمعي را شكل دادند كه مورد يورش 14_13 نفر از لباس شخصي ها با 7موتور قرار گرفتند كه با موتور به جمعيت يورش بردند و مردم را آماج باتوم قرار دادند كه 4 نفر از ناحيه سر و صورت مجروح شدند و توسط مردم از بين جمعيت خارج شدند..
سپس به سمت ولي عصر حركت كرديم ساعت 20:00 به تقاطع زرتشت كه رسيديم درگيري شديدي بين مردم و نيروي انتظامي و لباس شخصي ها ديده مي شد.جمعيت در حدود 500-400نفر بودن كه شعار مرگ بر ديكتاتور را سر مي دادند .نيروهاي لباس شخصي كه در كوچه هاو خيابان هاي فرعي مستقر شده بودند با موتور به جمعيت يورش بردند وجمعيت را آماج باتوم قرارمیدادند تا جمعيت را پراكنده كنند اما جمعيت همچنان ثابت قدم با سر دادن شعار مرگ بر ديكتاتور ايستادند و به حركت خود به سمت ولي عصر ادامه دادند.
تمامي فروشگاهها و مغازه ها با وجود تهديد لباس شخصي ها و نيروي انتظامي همچنان باز بودند و به مردم پناه مي دادند و به آنها آب مي رساندند.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
12 مرداد 1388 برابر با 03 اگوست 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: