۱۳۸۸ مرداد ۲۵, یکشنبه

اعتراضات شبانه مردم تهران مناطق بیشتری را در بر گرفته است

بنابه گزارشات رسیده از مناطق مختلف تهران ،مردم تهران اعتراضات شبانه خود را بر بام منازل در کوچه ها و خیابان های فرعی و بعضا در خیابانهای اصلی با بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور ادامه دادند.
مردم تهران که بصورت خانوادگی بر بام منازل خود قرار می گیرند و در آپارتمانها از پنجره ها و یا بالکن های و تعداد زیادی دیگر از جوانان که بصورت گروهی در کوچه ها ،خیابانهای فرعی و اخیر دسته هایی برای مدت کوتاه در خیابانهای اصلی شهر حاضر می شوند و شعار مرگ بر دیکتاتور و بانگ الله اکبر سر می دهند.
مناطقی که اعتراضات شبانه در آن بطور مستمر ادامه دارد عبارتند از : صادقيه ،‌توحيد ،‌ستارخان ،‌آزادي ، ‌تهران پارس ،‌تجريش ، گيشا،‌ ميرداماد ،‌سيدخندان ،‌ونك ،‌يوسف آباد، ‌فرمانيه ،‌الهيه ،‌شريعتي ،‌فاطمي ،‌تهران نو ،‌شمس آباد می باشد.
اعتراضات از ساعت 22:00 شروع می شود و تا ساعت 22:30 ادامه می یابد. اعتراضات شبانه در مناطقی مانند تجریش ،توحیدو میرداماد از شدت بیشتری برخوردار بود.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
25 مرداد 1388 برابر با 16 اوت 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: