۱۳۸۹ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان بی دفاع زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" صبح امروز زندانیان بند 6 زندان گوهردشت کرج مورد یورش وحشیانه و ضرب و شتم گارد زندان قرار گرفتند.

روز سه شنبه 19 مرداد ماه گارد زندان به سالن 17 زندان گوهردشت کرج یورش برد و تعدادی از زندانیان را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار داد. آنها همچنین حداقل امکانات شخصی زندانیان بی دفاع و اسیر را تخریب و کارت تلفنها و مواد غذایی زندانیان را ربودند.

گارد زندان حوالی ساعت 09:00 صبح زندانیان را به حیاط بند منتقل کردند و آنها را در معرض تابش شدید خورشید و گرمای زیاد قرار دادند. زندانیان بی دفاع تا ساعت 11:45 دقیقه در حیاط بند نگه داشته شدند. آنها در طی این مدت از نوشین آب و استفاده از سرویسهای بهداشتی محروم بودند.یکی از زندانیان بنام یعقوب باقری جاهد نسبت به رفتار وحشیانه گاردها اعتراض کرد که مورد یورش آنها قرار گرفت و با باتون بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

فرمانده گارد افسر پاسدار میرزا آقایی همراه با چند تن ا افراد گارد زندانی یعقوب باقری جاهد را درمقابل چشمان سایر زندانیان وادار به در آوردن لباسهای پایین تنه او نمود. و با ضربات وحشیانه باتون از او می خواستند که خم شود.

افسر پاسدار میرزا آقای یکی از افرادی است که زندانیان را در سلولهای انفرادی بند یک زندان گوهردشت کرج در حین شکنجه مورد تجاوز جنسی قرار می دهد و با شکنجه های وحشیانه دست و پای آنها را می شکند.

گفتنی است که در حملات وحشیانه امروز بیش از 50 نفر از گاردهای زندان شرکت داشتند و فرماندهی آنها را افسر پاسدار میرزا آقایی به عهده داشت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش وحشیانه به زندانیان بی دفاع و مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

19 مرداد 1389 برابر با 10 اگوست 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: