۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

شرایط حاد جسمی یکی از زندانی سیاسی که در ایزوله کامل قرار دارد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی رضا جوشن از یک هفته پیش دچار بیماری حاد چشمی شده است اما بدستورسر بازجوی وزارت اطلاعات محبی او ممنوع درمان شده است.

زندانی سیاسی رضا جوشن بیش از یک هفته است که دچار ناراحتی حاد چشمی است.چشمان او قرمز می باشد و دچار ریزش آب و درد شدید است و همچنین بر دید او اثر منفی زیادی گذاشته است.زندانی سیاسی رضا جوشن به یکی از پاسداربند ها بنام کرد گفته بود : چشمام داره کور میشه چرا من را نمی برید به بهداری ، پاسدار بند کرد در جواب او گفته بود:« که نوبت رفتن به بهداری هر دو ماه یکبار می باشد و تو باید تا رسیدن نوبتت صبر کنی».

زندانی سیاسی رضا جوشن نسبت به عدم درمان و احتمال ایجاد آسیب جدی برای چشمانش اقدام به اعتراض نمود.در اثر اعتراضات آقای جوشن روز گذشته مدیر داخلی زندان فردی بنام گرامی نزد او آمد.آقای جوشن مسئله حاد چشمانش را با او در میان گذاشت.این فرد تا به حال هیچ اقدام جدی برای درمان چشمانش این زندانی سیاسی انجام نداده است.

رضا جوشن بیش از 4 ماه است که به فرعی 17 بند 6 ندان گوهردشت کرج منتقل شده است و بصورت ایزوله در آنجا نگهداری می شود او در طی این مدت از داشتن تماس و ملاقات با خانواده اش محروم بوده است.بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی آنها را به چنین مکانهایی که دارای شرایط قرون وسطائی منتقل می کنند.

دستور انتقال زندانی سیاسی رضا جوشن به فرعی 17 بند 6 زندان گوهردشت و قطع تمامی ارتباطها با خانواده اش و ایجاد شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی بدستور یکی از مسئولین وزارت اطلاعات و سربازجوی بند سپاه زندان گوهردشت کرج فردی بنام محبی می باشد.این جنایتکار علیه بشریت دستور دستگیریهای فعالین سیاسی،دانشجوئی، کارگران، زنان و اعتراضات قیام را در کرج صادر می کند و در اکثر موارد خود فرماندهی دستگیریها را به عهده دارد.این فرد بازجویی و شکنجه افراد را در بند سپاه خود به عهده دارد.

زندانی سیاسی رضا جوشن 25 ساله 10 آذر ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات در منزل دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شدو پس از 2 ماه از بند سپاه به بند 4 انتقال یافت.مامورین وزارت اطلاعات همچنین در روز16 آذرماه به منزل خانواده جوشن یورش بردند و خانم زهرا اسدپور گرجی مادر این خانواده را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل کردند و پس از چند هفته بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی به بند زنان زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. زندانی سیاسی زهرا اسد پور گرجی و فرزندش( فاطمه جوشن) پیش از این بدلیل دیدار خانوادگی با فرزندش در قرار گاه اشرف در عراق دستگیر و 14 ماه در زندان گوهردشت کرج بسر بردند و پس از پایان محکومیت غیر انسانی خود آزاد شدند. خانم زهرا اسدپور گرجی و فرزندش رضا جوشن 19 بهمن ماه 1388 در شعبه 1 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عاصف حسینی رئیس این شعبه به حکم سنگین و غیر انسانی 1 سال تبعید به زندان زنجان و 4 سال تبعید به روستای قیلار زنجان محکوم شدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،قرار دادن زندانیان سیاسی در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی،عدم درمان آنها و قطع تماسها و ملاقاتهای آنها با خانواده هایشان را به عنوان یک جنایت غیر انسانی محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایتهای رژیم ولی فقیه علی خامنه ای علیه مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

20 مرداد 1389 برابر با 11 اوت 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: