۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

تعلیق از کار یکی از فعالین سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" یکی از فعالین سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از کار تعلیق شد.

روز 2 مرداد ماه فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی 44 ساله متاهل و دارای 3 فرزند با دلایل واهی از کار تعلیق شد. آقای غلامرضا غلامحسینی از رانندگان شرکت اتوبوس رانی منطقه 6 تهران می باشد.

فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی نسبت به تعلیق غیر قانونی خود به اداره کار شکایتی تنظیم کرده است ولی بدلیل حجم زیاد اخراج کارگران در سطح استان تهران به او گفته اند بعد از 2 ماه شکایت او را پیگیری خواهند کرد. پروسه حقوقی پیگیری به شکایت کارگران ماه ها به طول می انجامد.

شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از لحظۀ تعلیق از کار غیر قانونی این فعال سندیکایی اقدام به قطع حقوق و مزایای او نموده است . این مسئله باعث شده است که وضعیت معیشتی خانواده اش را در شرایط بسیار دشواری قرار دهد

فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی در جریان اعتصابات گسترده کارکنان شرکت واحد در سال 84 دستگیر وچند هفته در زندان اوین در بازداشت بسر برد و نزدیگ به 4 سال از کار تعلیق شد. او حدودا 6 ماه پیش پس از رای به بازگشت اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد.

دستگیریها،بازداشتها وتعلیق از کار علیه فعالین سندیکایی شرکت اتوبوسرانی تهران همچنان ادامه دارد.دستگیری و تعلیق از کار توسط حراست شرکت اتوبوسرانی تهران که بخشی از وزارت اطلاعات است صورت می گیرد.

در حال حاضرآقایان منصور اسالو،ابراهیم مددی و رضا شهابی 3 تن از رهبران و اعضای سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه درشرایط بسیار سختی در بازداشت بسر می برند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری، ادامه بازداشت، پرونده سازی و تعلیق فعالین کارگری را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب کارگران در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

21 مرداد 1389 برابر با 12 اوت 2010

گزارش فوق را به سازمان سازمان جهانی کار

ارسال گردید

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: