۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

یکی از زنان دستگیر شده روز عاشورا همچنان در شرایط سخت و بلاتکلیفی بسر می برد

بنابه گزاشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"زندانی سیاسی المیرا(فرح) واضحام که از دستگیر شدگان عاشورا است در بند زنان زندان اوین همچنان در شرایطی سخت و در بلاتکلیفی بسر می برد.

زندانی سیاسی المیرا (فرح) واضحام پس از اعتراضات گسترده مردم در روز عاشورا با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلشان همراه با دو فرزندش دستگیر شد. خانم واضحام را به بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات منتقل کردند و یک ماه بطور مستمر تحت شکنجه های مامورین وزارت اطلاعات قرار داشت .او در طی یک ماه هر روز 3 بار که هر بار چند ساعت مورد بازجویی قرار می گرفت . بازجوییهای او با شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی همراه بود.بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات دارای راهروهای تاریک و سرد بود. این بازداشتگاه فاقد حداقل امکانات اولیه انسانی بود.بطور دائم در طی شبانه روز صدای ناله ها و ضجه های دستگیر شدگان که تحت شکنجه بودند شنیده می شد.

پس از 30 روز شکنجه های طاقت فرسا به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد و بازجویی او را فردی با نام مستعار علوی سربازجوی وزارت اطلاعات به عهده داشت.علوی همچنین بازجویی 2 فرزند او را هم به عهده گرفته بود.

دختر خانم واضحام مبتلا به سرطان لنف بود و در شرایط وخیمی جسمی بسر می برد. ولی بازجویان وزارت اطلاعات علیرغم وضعیت وخیم جسمی اش او را چندین روز در بازداشت نگه داشتند و مورد بازجوئی و شکنجه قرار می دادند تا او را وادار به اعتراف علیه مادرش نمایند. بازجویان وزارت اطلاعات هنگامی که وضعیت جسمی دختر خانم واضحام وخیم شده بود ناچار به آزادی وی شدند.

زندانی سیاسی المیرا (فرح) واضحام در طی مدتی که در سلولهای انفرادی بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات و بند 209 در بازداشت بسر می برد حق داشتن هیچگونه تماسی با خانواده اش را نداشت. حتی زمانی که او را به سلولهای چند نفره در بند 209 زندان اوین منتقل کرده بودند باز هم او ممنوع ملاقات و ارتباط بود. در حالی که دخترش سخت بیمار بود و تمام تلاش او این بود که از وضعیت فرزندش مطلع شود.

خانم واضحام در حال حاضر در بند زنان زندان اوین زندانی است و علیرغم گذشت بیش از 8 ماه همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد. اتهاماتی که بازجویان وزارت اطلاعات علیه او بکار برده اند تهیه عکس و فیلم از اعتراضات مردم و داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران است.ثبت و انتشار سرکوبهای خونین مردم ایران در جریان اعتراضات گسترده توسط نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به عنوان اتهام علیه دستگیر شدگان بکار برده می شود و تا به حال تعداد زیادی از آنها توسط صلواتی ، مقیسه ای و پیر عباسی و سایر قاضیهای ولی فقیه در دادگاه انقلاب به احکام سنگینی محکوم شده اند.

لازم به یادآوری است که دائی خانم واضحام از اعدام شدگان دهۀ 60 می باشد و همچنین تعدادی از خانواده آنها و از جمله خواهر خانم واضحام در جریان دستگیریها و سرکوب خونین دهۀ 60 دستگیر و مورد شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفته بود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری،شکنجه های طاقت فرسا و بلاتکلیفی زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

20 مرداد 1389 برابر با 11 اوت 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل متحد

http://hrdai.net

http://hrdai.blogspot.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: