۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر به تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" نیروهای سرکوبگر به اعتراضات خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی یورش بردند و عکسهای فرزندان آنها را پاره و به خانواده وحشیانه برخورد کردند.

روز چهارشنبه 13 مرداد ماه حوالی ساعت 10:00 صبح خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به انتقال عزیزانشان به سلولهای انفرادی و وادار کردن آنها به اعتصاب غذا و ایجاد شرایط و محدودیتهای غیر انسانی در مقابل دادستانی تهران که در سبزه میدان می باشد تجمع اعتراضی خود را برپا کردند.

خانواده ها خواستار رسیدگی به خواسته های عزیزان در بندشان هستند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران این بار فریبکاری و دغل بازی را کنار گذاشت و پاسخ خواسته های مشروع و منطقی خانواده های زندانیان سیاسی را بایورش وحشیانه با باتون و توهین و پاره کردن عکس عزیزانشان را داد.

از لحظات اولیه تجمع اعتراضی نیروهای سرکوبگر ولی فقیه در اطراف دادستانی مستقر شده بودند و خانواده های زندانیان سیاسی را تهدید به دستگیری می کردند.وقتی که خانواده ها بر خواسته های حق طلبانه خود اصرار می ورزیدند با یورش و حشیانه نیروهای سرکوبگر مواجه شدند. نیروهای سرکوبگر به سمت خانواده ها یورش بردند و عکسهای عزیزانشان که در بند هستند را پاره کردند و آنها را مورد توهین واذیت وآزار قرار دادند. خانواده ها علیرغم حملات وحشیانه نیروهای سرکوبگر تا حوالی ساعت 13:30 همچنان در مقابل دادستانی به اعتراضات خود ادامه می دادند.

خانواده های زندانیان سیاسی سپس در مقابل ساختمان دادگستری اقدام به تحص کردند و نیروهای سرکوبگر برای جلوگیری از پیوستن مردم به آنها خانواده های زندانیان سیاسی را به محاصره خود در آورده اند و آنها را تهدبد به بازداشت می کنند.ولی خانواده زندانیان سیاسی اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های خود به تحصن و اعتراضات ادامه خواهند داد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

13 مرداد 1389 برابر با 04 اگوست 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: