۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه

زهرا بهرامی یکی از دستگیر شدگان اعتراضات عاشورا در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد


بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب قصد دارد یک شهروند ایرانی – هلندی تبار را به نام خانم زهرا بهرامی که از دستگیر شدگان اعتراضات گسترده عاشورا است محکوم به اعدام و یا حبس ابد نماید.

روز دوشنبه 25 مردادماه خانم زهرا بهرامی 45 ساله که بیش از 8 ماه بلاتکلیفی در بند مخوف 209 به شعبه 15 دادگاه انقلاب نزد فردی بنام صلواتی قاضی فرمایشی برده شد. صلواتی خطاب به خانم بهرامی گفت:«این پرونده شما اعدام داره یا حبس ابد داره» .

خانم بهرامی به دلیل نداشتن وکیل از دفاع کردن از خود امتناع ورزید و اعلام کرد فقط در حضور وکیل از خود دفاع خواهد کرد. صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب پس از اعتراض خانم بهرامی دادگاه را برای 10 روز دیگر به تعویق انداخت.خانم بهرامی هنوز از داشتن وکیل محروم می باشد.

اتهاماتی که بازجویان وزارت اطلاعات به او نسبت داده اند عبارتند از:محاربه،تبلیغ علیه نظام،عضو فعال انجمن پادشاهی و تشکیل گروهک بر ضد نظام می باشد.خانم بهرامی تمامی اتهامات نسبت داده شد را رد کرد و آن را اعترافاتی که زیر شکنجه های جسمی و روحی از او گرفته شده است که غیر قانونی و غیر انسانی است.

زندانی سیاسی زهرا بهرامی 45 ساله و دارای 2 فرزند است. او دارای ملیت ایرانی- هلندی است و برای دیدن فرزندش به ایران مسافرت کرده بود که در اعتراضات روز عاشورا دستگیر و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار می گیرد . بازجویان وزارت اطلاعات در بند سپاه زندان گوهردشت کرج و در بند 209 زندان اوین او را تحت شکنجه ها و فشارهای قرون وسطائی قرار دادند و وی را وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خود نمودند.این اعترافات دورغین از تلویزیونهای دولتی پخش گردیده است.بازجویان وزارت اطلاعات اعترافات دروغین تلویزیونی را به عنوان اتهام علیه او بکار برده اند وقصد دارند که او را بر مبنی محاربه محاکمه کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری،شکنجه ،وادار کردن به اعترافات تلویزیونی و محاکمه بر مبنی محاربه برای صدور احکام ضد بشری اعدام به دلیل شرکت داشتن در اعتراضات عاشورا را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ،گزارشگران ویژه زنان و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدام عملی برای پیشگیری از صدور حکم اعدام علیه این زن اعتراض کننده می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

27 مرداد 1389 برابر با 18 اوت 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران ویژه زنان، شکنجه و دستگیریهای خودسرانه سازمان ملل متحد

وزارت امور خارجه هلند

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: