۱۳۸۹ شهریور ۱, دوشنبه

زندانی سیاسی رضا جوشن نزدیگ به 5 ماه است که در شریط طاقت فرسا نگهداری می شود

بنابه گزارش رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی رضا جوشن نزدیگ به 5 ماه است که در شرایط طاقت فرسا وغیرانسانی ، ممنوع تماس و الملاقات بسر می برد.

زندانی سیاسی رضا جوشن نزدیگ به 5 ماه است که به فرعی 6 زندان گوهردشت کرج منتقل شده است .او در محلی کاملا ایزوله و با جهان خارج از این فرعی هیچگونه تماسی ندارد.آقای جوشن همچنین در طی این مدت از داشتن تماس و ملاقات با خانواده اش محروم بوده است.

سلول زندانی سیاسی رضا جوشن در مجاورت اجاق خانه بند قرار دارد که درجه حرارت سلول او بطور مستمر نزدیگ به 50 درجه سانتیگراد می باشد.این سلول فاقد پنجره ،سیستم تهویه و وسایل خنک کننده است.هدف از انتقال او به این سلول تحت فشارهای غیر انسانی قرار دادن این زندانی سیاسی می باشد.

او همچنین از ناراحتی حاد چشم رنج می برد که تا به حال از درمان وی خوداری کرده اند.

دستور انتقال زندانی سیاسی رضا جوشن به فرعی 17 بند 6 زندان گوهردشت کرج و قطع تمامی ارتباطها با خانواده اش و ایجاد شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی بدستور یکی از مسئولین وزارت اطلاعات و سربازجوی بند سپاه زندان گوهردشت کرج فردی بنام محبی می باشد.این جنایتکار علیه بشریت دستور دستگیریهای فعالین سیاسی،دانشجوئی، کارگران، زنان و اعتراضات قیام را در کرج صادر می کند و در اکثر موارد خود فرماندهی دستگیریها را به عهده دارد.این فرد بازجویی و شکنجه افراد را در بند سپاه خود به عهده دارد.

زندانی سیاسی رضا جوشن 25 ساله 10 آذر ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات در منزل دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شدو پس از 2 ماه از بند سپاه به بند 4 انتقال یافت.مامورین وزارت اطلاعات همچنین در روز16 آذرماه به منزل خانواده جوشن یورش بردند و خانم زهرا اسدپور گرجی مادر این خانواده را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل کردند و پس از چند هفته بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی به بند زنان زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. زندانی سیاسی زهرا اسد پور گرجی و فرزندش( فاطمه جوشن) پیش از این بدلیل دیدار خانوادگی با فرزندش در قرار گاه اشرف در عراق دستگیر و 14 ماه در زندان گوهردشت کرج بسر بردند و پس از پایان محکومیت غیر انسانی خود آزاد شدند. خانم زهرا اسدپور گرجی و فرزندش رضا جوشن 19 بهمن ماه 1388 در شعبه 1 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عاصف حسینی رئیس این شعبه به حکم سنگین و غیر انسانی 1 سال تبعید به زندان زنجان و 4 سال تبعید به روستای قیلار زنجان محکوم شدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،قرار دادن زندانیان سیاسی در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی،عدم درمان آنها و قطع تماسها و ملاقاتهای آنها با خانواده هایشان را به عنوان یک جنایت غیر انسانی محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

اول شهریور 1389 برابر با 23 اوت 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر

هیچ نظری موجود نیست: