۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

گزارش تکمیلی مراسم گرامیداشت بیست و دومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی 67

گزارش تکمیلی زیر توسط یکی از کسانی که قصد شرکت در مراسم بیست و دومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 را داشت تهیه و به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ارسال کرده است که به قرار زیر می باشد.

از درب قبرستان ارامنه که بیرون میایی"به سمت مامازند"انتهای دیوار قبرستان خیابان بلندی است که از سمت راست به دیوار قبرستان ختم میشود و از سمت چپ کارخانه ها و کارگاه های فراوانی به چشم میخورد.

درابتدای خیابان محوطه باز و وسیعی است که با ماشینهای امنیتی و انتظامی و بشکه های قیر مسدود شده.کنار بشکه های قیر 2 جرثقیل پارک شده.همان جرثقیل هایی که این دژخیمان از آنها برای به دار اویختن هموطنانمان استفاده میکنند.تمام فضای اطراف قبرستان مملو از ماموران نیروی انتظامی"نیروی امنیتی ولباس شخصی ها است.

روی پل هوایی شخصی در حال فیلمبرداری است.2نفر دیگر هم در محوطه باز هستند که از چهره مردم فیلمبرداری میکنند.این 3 نفر از مامورین وزارت اطلاعات هستند و با دوربین تمام حرکات کسانی که قصد ورود به قبرستان را دارند زیر نظر گرفتند.

در منتها الیه این فضای باز"یک ماشین ون با شیشه های کاملا دودی پارک کرده.این ماشین مخصوص دستگیر شدگانیست که در حال پر کردن فرمهای بازجویی اند.سوالاتشان از این قبیلند:ماهواره دارید؟خارج از کشور فامیل یا اشنایی دارید؟تا به حال زندان رفتید؟ایمیل دارید؟مشخصات کامل:نام. نام خانوادگی . ش ش. کد ملی.شغل.ادرس کامل منزل.ادرس کامل محل کار.مشخصات همسر.شماره تلفن پدر.شماره تلفن مادر.شماره تلفن همسر...

با تماس گرفتن شماره های فوق به صحت گفته ها پی میبردند.

درون ون 3دختر جوان حدود 20-25 ساله بودند که ظاهرا جرمشان عکاسی از سد امنیتی بوده.2دختر دیگر هم به همین جرم در محوطه بودند که یکی از ماموران از آنها خواست به پشت اتوبوسی که اواسط محوطه بود"بروند.با مقاومت آنها که روبرو شد"مامورین با خشونت دستشان را گرفتند و پشت اتوبوس بردند.تمام ماشینهای افرادی که قصد رفتن به سر مزار عزیزانشان را داشتند"میگشتند.

افراد پیاده هم بازرسی بدنی میشدند و بعد از سوال جواب ها و پر کردن فرمهای مذکور"گوشی و دوربینهای آنها توقیف و به گاراژی با درب سفید که در ابتدای خیابان برای چک کردن گوشیها و رمهای موجود در آنها انتخاب شده بود"برده میشد.در صورت عدم عکسبرداری گوشی و رمها توقیف و شخص را تا سر خیابان مشایعت میکردند.تا سرخیابانی که تا سینه کش کوه امتداد داشت وپربود از ماموران امنیتی.

اواخر خیابان حجم وسیعی از ماشینهای امنیتی به رنگ سبز با مامورانی که یونیفرم به تن داشتند به شکل مردابی دیده میشد به ظاهر سر سبز"تا مبارزین و ازادی خواهانی که قصد حضور بر سر مزار عزیزانشان را دارند ببلعد.طبق معمول ماموران امنیتی با باتونهایی که در دست داشتند"ایجاد رعب و وحشت میکردند و از تجمع خانواده هایی که قصد داشتند مسالمت آمیز برای ادای احترام به سر مزار عزیزانشان بروند"جلوگیری میکردند.

عزیزانی که ناجوان مردانه به دست همین دژخیمان به خاک و خون کشیده شده اند.

05/06/1389

ح.

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: