۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

دستور سرکوب زندانیان سیاسی توسط شورای عالی امنیت و وزارت اطلاعات

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" دستور سرکوب زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج توسط شورای عالی امنیت و وزارت اطلاعات صورت می گیرد.
زندانیان سیاسی سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج که بیش از 60 نفری می باشند و در این سالن کاملا ایزوله شده اند از داشتن ارتباط تلفنی و ملاقات با خانواده هایشان محروم هستند. رئیس بند4 فردی بنام تالیوردی همراه با پاسداربندها که شکنجه و ضرب وشتم و ایجاد محدیودیتهای غیر انسانی را علیه زندانیان سیاسی به اجرا در می آورد به زندانیان سیاسی اعلام کرده اند که مسئولیت این بند در دست شواری عالی امنیت و وزارت اطلاعات می باشد و من مجری دستورات آنها هستم.
شرایط و وضعیت زندانیان سیاسی در این سالن طاقت فرسا و غیر انسانی است . فشارها و اذیت و آزارها و محدودیتها روز به روز شدت می یابد. زندانیان سیاسی بیمار که در شرایط حاد و بعضی از آنها در آستانۀ مرگ هستند از درمان محروم شده اند. زندانی سیاسی محسن دکمه چی بازاری خوشنام و شناخته شدۀ بازار تهران که به دلیل کمک به خانواده های زندانیان سیاسی و حضور فرزندش در قرارگاه اشرف دستگیر و زندانی شده است. بدلیل تاخیر 5 ماه در درمانش، دچار سرطان لوزالمعده پیشرفته شده است.بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی که به عنوان دادستان، تقاضا کننده اعدام برای زندانیان سیاسی در تهران است بیش از 4 ماه مانع درمان وی شدند و هنگامی که به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت پزشکان اعلام کردند عمل جراحی وی بدلیل عدم انتقال به موقع و پیشرفت سرطان ناموفق بوده است و می بایست تحت عمل شیمی درمانی قرار گیرد. اما بازجویان وزارت اطلاعات ادامۀ درمان وی را متوقف کردند و او را به زندان اوین منتقل نمودند و در حالی که در شرایط وخیم جسمی بسر می برد او را در سلول با دردهای جانکاه رها کردند. بازجویان وزارت اطلاعات به این هم اکتفا ننمودند و او را به سالن 12 بند 4 که کاملا ایزوله است و زندانیان ممنوع درمان هستند منتقل کردند او در شرایط حاد جسمی است و خطر مرگ جان وی را تهدید می کند.
زندانیان سیاسی دیگری در شرایط حاد جسمی بسر می برند که از جملۀ آنها ؛ زندانیان سیاسی مشاالله حائری،منصور اسالو می باشند.
زندانیان سیاسی این سالن کاملا ایزوله و دارای شرایط طاقت فرسا مانند؛ قطع درمان ،قطع هواخوری ،محصور و محدود کردن آنها،قطع ارتباطات تلفنی و ملاقاتها، غیر استفاده بودن سرویسهای بهداشتی و حمام ها،یورش وحشیانه گارد زندان به درون سلولهای زندانیان سیاسی و تخریب حداقل وسایل آنها که تحت فرماندهی فردی بنام فرجی جانشین اطلاعات زندان و ده ها مورد دیگر می باشد.
از طرفی دیگر زندانیان سیاسی افشین بایمانی ،شهرام پور منصوری ومهدی زالیه برای ایجاد رعب و وحشت در میان زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی منتقل شده اند و از وضعیت و شرایط آنها هیچ خبری در دست نیست.
شورای عالی امنیت که مسئول آن جلیلی است و وزارت اطلاعات مسئولیت زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج را به عهده گرفته اند. آنها دستور دهندگان اصلی ایجاد شرایط طاقت فرسا ،قرون وسطایی و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی هستند. این موضوع را تالیوردی رئیس بند 4 و مجری دستورات ضدبشری آنها به زندانیان سیاسی اعلام کرده است .شورای عالی امنیت مجری سیاستهای سرکوبگرانه و خونین ولی فقیه علی خامنه ای علیه مردم و زندانیان سیاسی در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،سونامی اعدام و سرکوب وحشیانۀ زندانیان سیاسی در ایران را محکوم می کند و برای نجات جان زندانیان سیاسی که در آستانۀ مرگ هستند استمداد می طلبد.از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین الملی خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
11 بهمن 1389 برابر با 31 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: