۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

در گیری شدید بین زندانیان بند1 و گارد زندان و به تصرف در آوردن کامل سالن 1


بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"مقاومت زندانیان بند 1 زندان گوهردشت کرج در برابر یورش و حشیانه و غیر انسانی پاسداربندها و گارد زندان منجر به فراری دادن آنها گردید وسالن 1 بند 1 کامل به کنترل زندانیان در آمد.
پنجشنبه 7 بهمن ماه حوالی ساعت 21:00 زندانی مجید میر صادقی 26 ساله بدلیل بیماری و شرایط بد جسمی از پاسداربندها تقاضای انتقال به بهداری زندان می کند ولی با توهین و ضرب وشتم پاسداربندها مواجه می شود. این جوان زندانی در حالی که از درد رنج می برد نسبت به رفتار پاسدار بندها اعتراض نمود. افسر پاسدار میرزا آقای با باتون برقی به سمت وی حمله نمود و او را مورد ضرب وشتم قرار داد ولی او اقدام به دفاع از خود نمود.همزمان سایر پاسداربندها به سوی این جوان زندانی یورش بردند و او را آماج باتون های خود قرار دادند و قصد انتقال وی را به سلولهای انفرادی داشتند.
زندانیان بند 1 نسبت به رفتار وحشیانه پاسداربندها اعتراض نمودند و خواستار متوقف کردن ضرب و شتم و انتقال او به بهداری و درمان وی شدند.افسر پاسدار میرزا آقایی و سایر پاسداربندها به سوی زندانیان یورش بردند و شروع به ضرب وشتم آنها نمودند که با مقاومت گسترده زندانیان مواجه شدند و درگیری شدید بین آنها روی داد و منجر به فرار آنها از بند گردید.
مدتی بعد گارد زندان همراه با پاسداربندها قصد ورود و ضرب وشتم زندانیان را داشتند که با مقاومت زندانیان مواجه شدند و در ورودی بند درگیری شدیدی روی داد،گارد زندان و پاسداربندها پس از کوشمالی از بند متواری شدند. زندانیان درب بند را بستند و بند را در اختیار کامل خود گرفتند.زدوخوردها و درگیری تا مدت طولانی ادامه داشت.
افسر جانشین زندان همراه با تعدادی از پاسداربندها و گارد زندان با زندانیان مذاکره کردند و قول دادند که به خواسته های آنها رسیدگی نمایند.افسر جانشین به آنها قول داد که آقای میر صادقی را برای درمان به بهداری منتقل می کند ولی وقتی که زندانی میر صادقی برای انتقال به بهداری به آنها مراجع کرد او را دستگیر و وحشیانه در مقابل چشمان سایر زندانیان مورد ضرب وشتم قرار دادن و به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی منتقل کردند.برای مدتی طولانی صدای شکنجه این زندان به گوش می رسید. وضعیت بند 1 بحرانی است .تا به حال زندانیان بند 1 چندین بار در اعتراض به شرایط قرون وسطایی و غیر انسانی اقدام به در دست گرفتن بند نموده اند.
زندانی مجید میر صادقی توسط افسر پاسدار میرزا آقایی و پاسداربند مرادی و بیات مورد شکنجه قرار گرفتند. میرزا آقایی شکنجه گر معروف سلولهای انفرادی بند 1 می باشد که در شکنجه و تجاوز و شکستن دست و پای زندانیان مانند بهرام تصویری ومحسن بیک دلی و ده ها زندانی دیگر شرکت داشت.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
08 بهمن 1389 برابر با 28 ژانویه 2011

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: