۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

اعتراض خانواده های زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج نسبت به شرایط غیر انسانی علیه عزیزانشان


بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز پنجشنبه 7 بهمن ماه خانواده های زندانیان سیاسی برای ملاقات با عزیزانشان به زندان گوهردشت کرج مراجعه کردند ولی متوجه شدند ملاقاتهای حضوری به کابینی تبدیل شده است تعدادی از آنها در اعتراض به تشدید فشارها و محدودیتها علیه زندانیان سیاسی اعتراض نمودند و از رفتن به ملاقات کابینی خوداری کردند .
میرزایی یکی از مسئولین سالن ملاقات با تهدید و برخوردهای غیر انسانی سعی داشت که مانع گسترش اعتراضات خانواده ها شود ولی خانواده ها به اعتراضات خود ادامه می دادند و خواستار پایان دادن به اذیت و آزارها و محدودیتهای غیر انسانی علیه عزیزانشان بودند.
صادق لاریجانی رئیس منصوب ولی فقیه در قوۀ قضایی و وزارت اطلاعات سعی دارند تجربۀ ضدبشری سرکوب زندانیان سیاسی بند 350 را در این بند به اجرا در آورند و برای زندانیان سیاسی شرایط زندان در زندان ایجاد کنند.طرح سرکوب جنایتکارانه قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات با مقاومت شدید زندانیان سیاسی مواجه شده است و زندانیان سیاسی تهدید کرده اند در صورت پایان نیافتن این شرایط دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
همزمان تعداد زیادی از خانواده ها پس از مطلع شدن از این شرایط مراجعات خود را به ارگانهای رژیم شدت بخشیده اند و اعلام نموده اند در صورت پایان ندادن به این شرایط غیر انسانی اعتراضات خود را به اشکال مختلف نشان خواهند داد.
لازم به یادآوری است روز یکشنبه 3 بهمن ماه تمامی زندانیان سیاسی بند های مختلف را به سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت منتقل کردند.شرایط این بند غیر انسانی است. زندانیان سیاسی تحت فشارها و محدودیتهای زیادی قرار دارند که از جملۀ آنها ، قطع تماس تلفنی با خانواده هایشان،قطع ملاقاتهای حضوری،قطع وسایل گرمایی سالن،شکسته بودن اکثر شیشه های سلولها،قطع بودن آب گرم حمام ها،غیر قابل استفاده و بسیار کثیف بودن سرویسهای بهداشتی و حمام ها، قطع امکانات درمانی،وضعیت بسیار بد و تقریبا غیر قابل استفاده بودن غذای زندان،عدم وجود امکان خرید از فروشکاه بند،قطع کامل ارتباط آنها با درون و برون از زندان و موارد متعدد دیگرمی باشد.
تصمیم گیری در مورد سرکوب خونین مردم ایران،اعدام زندانیان سیاسی،اعدام های گروهی و اعدام نوجوانان و ایجاد شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی برای زندانیان سیاسی توسط ولی فقیه علی خامنه ای تحت عنوان (مدیریت فتنه) گرفته می شود و توسط منصوب وی در قوۀ قضاییه صادق لاریجانی از جنایتکاران علیه بشریت ،وزارت اطلاعات و سازمان زندانها به اجرا گذاشته می شود.تصمیمات فوق از مصادیق جنایت علیه بشریت می باشد
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شرایط قرون وسطایی و طاقت فرسا و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را به عنوان یک جنایت ضد بشری محکوم می کند و از دبیر کل سازمان ملل،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
07 بهمن 1389 برابر با 27 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: