۱۳۸۹ دی ۳۰, پنجشنبه

درگیری و اعتراضات گسترده جوانان زندانی با نیروهای گارد و پاسداربندها در زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" یورش و حشیانۀ گارد زندان و پاسداربندها به سالن جوانان و درگیری شدید بین جوانان و نیروهای سرکوبگر مستقر در زندان گوهردشت کرج که تا به حال منجر به انتقال 14 نفر از آنها به سلولهای انفرادی گردیده است.
روز پنجشنبه 30 دی ماه در سالن 7 بند 3 زندان گوهردشت که اخیرا تعداد زیادی از جوانان سالن 12 بند4 را به این بند منتقل کرده بودند و آنها را در راهرو بند در سرمای شدید و شرایط غیر انسانی قرار داده بودند بصورت دست جمعی اقدام به اعتراض نمودند که با یورش وحشیانۀ پاسداربندها مواجه شدند.
جوانان زندانی معترض به مقابله با پاسداربندها برخواستند و درگیری شدیدی بین آنها روی داد. در پی این درگیریها گارد زندان به کمک پاسداربندها شتافت و به جوانان زندانی یورش بردند و آنها را وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار دادند جوانان زندانی به دفاع از خود برخواستند و با پاسداربندها و گاردیها در گیری شدند و هم اکنون درگیری شدید در سالن 7 بند 3 زندان گوهردشت ادامه دارد.
در این درگیری بیش از 14 نفر از جوانان زندانی توسط پاسداربندها و گاردیهای زندان به سلولها انفرادی منتقل شدند که اسامی 2 نفر از آنها زندنانیان فرشید قهرمانی و حسین رنجبر می باشد.گرامی مدیر داخلی زندان این 2 زندانی را وحشیانه با باتون مورد ضرب و شتم قرار می داد.خطر جدی قتل شکنجه وحشیانۀ جسمی،جنسی و روحی این زندانیان را تهدید می کند
هم اکنون درگیریها و اعتراضات جوانان در بند 3 زندان گوهردشت کرج ادامه دارد . گزارشات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
لازم به یادآوری است که تعداد زیادی از جوانان زندانی روز گذشته از سالن 4 زندان گوهردشت به سالن 7 بند 3 منتقل شده اند و آنها را در شرایط سخت و غیر انسانی و سرمای شدید در راهروها نگهداری می کنند و این مسئله باعث اعتراض آنها گردید
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
30 دی 1389 برابر با 20 ژانویه 2011

http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: