۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

حکم ضدبشری اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی آقایی پای چوبۀ دار متوقف شد


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز سه شنبه زندانیان سیاسی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدند و تا پای چوبه های دار برده شدند ولی در آخرین لحظات اجرای حکم را متوقف کردند.
گزارشات حاکی از آن است که روز سه شنبه 28 دی ماه زندانیان سیاسی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی بطور ناگهانی از بند 350 خارج و به بند 209 برده شدند و سر بازجوی اوین آخوندی بنام علوی که از شکنجه گران و تصمیم گیرندگان در باره احکام زندانیان سیاسی می باشد آنها را تحت شدیدترین فشارها قرار داد تا از آنها مصاحبۀ تلویزیونی بگیرد ولی علیرغم شکجه های روحی و جسمی از پذیرفتن مصاحبۀ تلویزیونی خوداری کردند.علوی پس از نا امید شدند از گرفتن مصاحبۀ تلویزیونی آنها را به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام انتقال داد.
لحظاتی قبل از اذان صبح روز چهارشنبه 29 دی ماه آنها را برای اجرای حکم اعدام از سلولهای انفرادی خارج کردند و به محل اجرای حکم ضدبشری اعدام بردند . همۀ مقدمات اجرای حکم ضدبشری را آماده کرده بودند ولی حوالی ساعت 06:00 به دلایل نامشخصی از اجرای حکم صرف نظر کردند و آنها را حدود ساعت 08:00 صبح 29 دی ماه به بند 350 بازگرداندند.
هنوز اهداف این صحنه سازی نامشخص می باشد و معلوم نیست که برای تست واکنش افکار عمومی داخلی و بین المللی است و یا تحت فشار روحی قرار دادن آنها برای گرفتن مصاحبه تلویزیونی که اجرای حکم ضد بشری خود را موجه جلوه دهند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را تهدید می کند هشدار می دهد.سکوت و بی عملی کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی تا به حال باعث شده است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بی گناه اعدام شوند. لذا از دبیر کل سازمان ملل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار انجام اقدامات عملی و فوری برای متوقف کردن کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم ولی فقیه در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
02 بهمن 1389 برابر با 22 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه اعدام سازمان ملل متحد

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: