۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

سازمان زندانها قصد تصویب آیین نامه سرکوبگرانۀ جدیدی علیه زندانیان سیاسی را دارد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" سازمان زندانها قصد دارد که فشارها و سرکوبهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را به صورت آیین نامه جدیدی در آورد.
طبق گزارشات موثق که بدست ما رسیده است سازمان زندانها در حال تغییر آیین نامۀ زندانها می باشد و قرار است که این آیین نامه همانند سالهای پیش از 1380 باشد و همچنین شرایط سخت و غیر انسانی تر در آن گنجانده شود. آیین نامه های آن دوران سازمان زندانها غیر انسانی بود که شرایط قرون وسطایی را در زندانها حاکم کرده بود ولی در اثر فشارهای بین اللملی به صورت سوری اقدام به تغییر آن نمودند و بیشتر برای ارائه دادن به سازمانهایی جهانی و فریب آنها بکار برده می شد و عملا مواد آن به اجرا در نمی آمد.
اخیرا صادق لاریجانی که سازمان زندان تحت مسئولیت وی می باشد.آیین نامه پیشنهادی خود را به سازمان زندانها و روسای زندانها ارسال کرده است و این پیشنهادها توسط شکنجه گران در درون زندانها مورد بررسی قرار گرفته است و جهت اجرایی کردن آن پیشنهادهای شکنجه گران در آن گنجانده شده است.
آیین نامه جدید شامل قوانین ضدبشری،قرون وسطایی و سرکوبگرانه می باشد و همانگونه که شکنجه گران زندانها مدتها خواهان چنین آیین نامه ای بودند تا بتوانند به ابعاد شکنجه و جنایت خود در زندانها وجۀ قانونی ببخشند و هر چه بیشتر شکنجه را قانونی نمایند .البته احکام غیر انسانی و قرون وسطایی مانند اعدام و سنکسار،دست و پا قطع کردن ،چشم در آوردن و شلاق زدن رسما جزیی از قوانین این رژیم است و بصورت سیستماتیک و در ابعاد گسترده در حال اجرا کردن آن می باشند. شکنجه های جسمی ،جنسی و روحی بطور سیستماتیک در زندانها بکار برده می شود که تعداد بیشماری از مردم ایران قربانیان آن هستند.
صادق لاریجانی منصوب ولی فقیه علی خامنه ای در قوۀ قضاییه از زمان تصدی این سمت ، اعدام زندانیان سیاسی ، اعدام کودکان واعدام های گروهی ،دست و پا قطع کردن شکنجه و تجاوز در زندانها ،محدودیت غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی، سرکوب مردم بوسیلۀ افرادی مانند صلواتی معروف به قاضی مرگ و مقیسه ای و سایر افراد تحت عنوان نام قاضی با صدور احکام اعدام و محکومیتهای سنگین ابعاد جدیدی از جنایت علیه بشریت در تاریخ مردم ایران و بشریت حاضر به ثبت رسانده اند.تنها در سه هفته گذشته به تایید دستگاهی که خود را قوۀ قضاییه می نامد بیش از 70 نفر در ایران اعدام شدند.صادق لاریجانی بخاطر ارتکاب جنایتهای هولناک و ضدبشری علیه مردم ایران یکی از جناتیکاران علیه بشریت است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تشدید سرکوب و محدودیتهای غیر انسانی که بصورت قانون تحت نام آیین نامۀ سازمان زندانها در آورده شده است را محکوم می کند سکوت در مقابل جنایت علیه بشریت در ایران باعث شده است که هر روز از مردم ایران قربانی بگیرد،قوانین حقوق بشری جهان شمول که به بهای جان میلیونها انسان بر پا شده است و مسئولیت کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی در این باره را سنگین تر می کند. برای رعایت و اجرای این قوانین لازم است که پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شود تا تصمیمات لازم اجرا در این باره گرفته شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
24 دی 1389 برابر با 14 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: