۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

بازجویی از زندانیان سیاسی بند 2 بدلیل برگزاری مراسم گرامیداشت علی صارمی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز شنبه 11 دی ماه زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی و خالد حردانی برای بازجویی به بند سپاه زندان گوهردشت کرج منتقل شدند. آنها به دلیل صدور اطلاعیۀ محکومیت اعدام جنایتکارانه شهید راه آزادی مردم ایران علی صارمی و همچنین برگزاری مراسم گرامیداشت ساعتها مورد بازجویی و تهدید بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفتند.خالد حردای به بند بازگردانده شد ولی زندانی سیاسی رضا شریفی هنوز به بند بازگردانده نشده است.
در پی شهادت جانباخته راه آزادی علی صارمی که باعث خشم و برانگیختگی در میان همبندیانش شده است.زندانیان سیاسی در بندهای مختلف اقدام به انتشار بیانیه محکومیت این جنایت و برگزاری مراسم گرامیداشت نمودند. این مسئله باعث وحشت بازجویان وزارت اطلاعات و کارگزاران زندان شده است.
بازجویان وزارت اطلاعات برای مهار این خشم و برانگیختگی در میان زندانیان سیاسی اقدام به انجام اعمال جنون آمیزی مانند انتقال به سلول انفرادی ،احضار به بند سپاه ،تهدید به پرونده سازی، حضور فرجی در جمع زندانیان سیاسی و شروع به عربده کشی و تهدید به اقدامات سختگیرانه و محروم کردن زندانیان سیاسی از رفتن به هواخوری نموده اند.
تا به حال هیچ کدام از اقدامات سرکوبگرانه برای ایجاد رعب و وحشت در میان زندانیان سیاسی موثر نبوده است و زندانیان سیاسی با قاطعیت از حقوق خود دفاع می کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال به سلولهای انفرادی،بازجویی ،تهدید به پرونده سازی و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی اسیر و بی دفاع را محکوم میکند و از کمیسیون عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
11 دی 1389 برابر با 01 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل متحدکمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: