۱۳۸۹ دی ۱۴, سه‌شنبه

تشدید فشارهای امنیتی بر هواداران آقای بروجردی در شهر تهران


گزارشی زیر توسط هواداران آقای بروجردی جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران "قرار گرفته است که متن آن به قرار زیر می باشد؛
به گزارش دریافتی، فشارهای امنیتی بر هواداران آقای بروجردی در شهر تهران شدت بیشتری به خود گرفته است. ایجاد رعب، تهدید، کنترل ترددها، خطوط اینترنتی و تلفنی منازل از آن جمله است.
یکی از هواداران آقای بروجردی که خود ساکن شهر تهران است، اذعان میدارد : "اخیرا کلیه خطوط تلفنی و اینترنتی هواداران شناخته شده آقای بروجردی تحت کنترل قرار گرفته است. شدت فشارها به گونه ای است که بارها به منازل تماس میگیرند و ما را نسبت به انتشار اخبار مربوط به آقای بروجردی و هواداران بازداشتی ایشان تهدید میکنند."
خبرها حاکی است که بازتاب اخبار مربوطه در درون و برون مرز و حمایتهای بین المللی از این زندانی دگر اندیش، بر شدت نگرانی عوامل رژیم افزوده است. تنگ تر نمودن حلقه امنیتی بر مدافعان اندیشه های مترقیانه آقای بروجردی، بر این مدعی صحه می گذارد.
لازم به ذکر است، بانوان دکتر رویا عراقی، مریم عظیمی، طیبه حسینی، نرگس غفارزاده و مهندس محمد رضا صادقی و محمد مهمان نواز که در شامگاه 17 آبان و 15 آذر 1389 بازداشت شده اند، تحت شکنجه قرار گرفته اند؛ بگونه ای که احتمال آسیب دیدگی نخاعی مهندس محمد رضا صادقی شدت بیشتری به خود گرفته است.
تشکل هواداران آقای بروجردی جهت نجات جان این زندانیان عقیدتی، از کلیه سازمانهای حقوق بشری، نهادهای بین المللی و فعالان آزاده، مصرانه طلب استمداد می نماید.

تشکل هوداران آقای بروجردی
14 دی 1389
http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: