۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

محاکمۀ مجدد زندانی سیاسی قطع نخاع در دادگاه انقلاب رشت


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" محاکمۀ مجدد زندانی سیاسی هادی (همایون) عابدی باخدا در دادگاه انقلاب رشت به دلایل واهی عدم معرفی به موقعه خود به زندان رشت می باشد.
روز چهارشنبه 22 دی ماه زندانی سیاسی هادی (همایون)عابدی باخدا که قطع نخاع می باشد و قادر به حرکت نیست از زندان رشت به شعبۀ 4 دادیاری دادگاه انقلاب منتقل شد.او بر روی صندلی چرخدار قرار داشت و دستانش با دست بند به صندلی چرخ دار بسته شده بود و از طبقۀ همکف از طریق پله ها به طبقۀ دوم برده شد.هنگام انتقال از طبقۀ همکف به طبقۀ دوم مراجعه کنندگان که شاهد دستان دست بند زده به صندلی چرخ دار و رفتاریهای غیر انسانی با این زندانی سیاسی بودند خشم و نفرت آنها را بر انگیخت و دور او جمع شدند که با برخوردهای وحشیانه مامورین در دادگاه انقلاب مواجه شدند.
زندانی سیاسی عابدی باخدا به اتهام واهی دیر معرفی کردن خود به زندان مورد بازپرسی قرار گرفت و پرونده جدیدی علیه وی گشوده شد.در حالی این پرونده جدید با اتهام واهی علیه وی گشوده می شود که او به دستور پزشک قانونی و پزشک زندان و موافقت دادگاه در بیمارستان با هزینۀ خانواده اش بستری شده بود.زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا توسط آنها به بیمارستان منتقل و علیرغم تاکیدات و توصیه های پزشک قانونی و پزشکان بیمارستان مبنی بر ادامه یافتن معالجات وی،معالجات او را متوقف و به زندان بازگرداندند.
پزشک زندان ،پزشک قانونی و پزشکان معالج وی بصورت کتبی به دادگاه انقلاب رشت اعلام کرده اند که او قادر به تحمل حبس نیست و زندان فاقد امکانات لازم برای درمان و نگهداری اومی باشد.
از طرفی دیگر پزشکان معالج وی تاکید کرده اند که سونداژ او می بایست هر4 ساعت یکبار تعویض شود اما بیش از 15 روز می گذرد ولی هنوز سونداژ او تعویض نشده است و این مسئله می تواند باعث ایجاد خطر جدی جانی برای این زندانی سیاسی شود.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی هادی(همایون) عابدی با خدا در شعبۀ 2 دادگاه انقلاب به 2 سال زندان محکوم شد و در تاریخ 17 آبان ماه دستگیر و به زندان مرکزی رشت منتقل شد. او همچنین در دهۀ 1360 به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق چند سال در زندانهای اوین و قزل الحصار تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بسر برد. پاسداران هنگامی که قصد دستگیری او را داشتند، بسوی وی شلیک کردند که در اثر اصابت گلوله، باعث قطع نخاع وی شد.قطع نخاع او باعث شده که تعدادی از اندامهایش بطور طبیعی عمل خود را نتوانند انجام دهند که از جملۀ آنها راه رفتن، مثانه (با سونداژ ) و کلیه و دستگاه گوارشی او بشدت آسیب دیده است.برادر او هرمز عابد باخدا در دهۀ 1360 در زندان اعدام شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اتهام سازی واهی و گشودن پرونده جدید علیه این زندانی سیاسی که قطع نخاع می باشد و همچنین متوقف کردن درمان وی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
29 دی 1389 برابر با 19 ژانویه 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: