۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

عدم درمان زندانیان سیاسی وانتقال زندانیان مبتلا به ویروس آنفلوانزا به سلولهای انفرادی

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانیان سیاسی و عادی که در شرایط حاد جسمی بسر می برند و نیاز مبرم به درمان دارند از درمان جدی آنها خوداری می شود و زندانیان که مبتلا به علائم ویروس آنفلوانزا هستند به سلولهای انفرادی بند 5 منتقل می شوند.
زندانیان سیاسی که از ناراحتیهای حاد جسمی رنج می برند و نیاز مبرم و فوری به بستری شدن در بیمارستانهای خارج از زندان را دارند از درمان آنها ممانعت بعمل می آید. از طرفی پزشکانی که در بهداری زندان مشغول به کار هستند اجازه توضیح علائم بیماری را به بیمار نمی دهند و همچنین معاینات اولیه برای تشخیص بیماری بیماران صورت نمی گیرد واز قبل نسخه هایی که داروی مسکن در آن نوشته شده است را به بیماران تجویز می کنند.بیماریهای که اکثر زندانیان به آن مبتلا هستند بیماریهای قلبی،تنفسی، فشار خون ،دیسک کمر ،پوستی و سایر بیماریها می باشند که باید توسط پزشک متخصص و در بیمارستانهای خارج از زندان مورد رسید گی قرار گیرد که چنین اقدامی تا به حال صورت نگرفته است.
اکثر پزشکانی که در بهداری زندان مشغول بکار هستند از افراد سهمیه ای بسیج و سپاه می باشند و بعضی از آنها هنوز در دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستند. اکثر آنها فاقد تجربه و تخصص کافی هستند. نسبت به تعهدات حرفه ای و تخصصی خود پای بند نیستند و با زندانیان برخوردی توهین آمیز دارند.به زندانیانی که ناراحتی خود را بیان کنند این پاسخ به آنها داده می شود که تو نمی توانی برای ما تعیین تکلیف کنی.این پزشکان در مدت زمان بسیار کوتاهی ده ها نفر را مورد معاینه قرار می دهند و برای همۀ آنها قرصهای مسکن تجویز می نمایند.
در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان سیاسی با ناراحتیهای حاد جسمی مواجه هستند که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می شود.
1- زندانی سیاسی کیوان صمیمی مدیر مسئول هفته نامه نامه می باشد که از ناراحتیهایی مانند فشار خون ،دیسک کمر و بیماریهای دیگر رنج می برد ومی بایست در بیمارستانهای بیرون از زندان تحت درمان قرار گیرد ولی از درمان او در خارج از زندان ممانعت می کنند.
2- زندانی سیاسی جعفر اقدامی دچار ناراحتی حاد پوستی است و باید زیر نظر پزشک متخصص پوست قرار گیرد و همچنین باید داروهای خاصی مصرف نماید تا از گسترش این بیماری جلوگیری شود.وقتی که به فردی بنام دکتر محمد رحمتی رودسری در بهداری زندان مراجعه می کند و بیماری خود را تشریح می نماید و خواستار نوعی داروکه همیشه مصرف می کند می شود با برخوردهای تحقیرآمیز و توهین آمیز این فرد مواجه می شود و به آقای اقدامی می گویید شما نمی توانید برای من تعیین تکلیف کنید.
3- زندانی سیاسی ماشالله (حمید) حائری که از ناراحتیهای حاد قلبی و تنفسی رنج می برد و در 4 رگ او استند نصب شده است. او باید بطور مستمر زیر نظر پزشک متخصص قرار گیرد ولی چند ماهی است که از درمان محروم است .
4- رضا شریفی بوکانی از ناراحتی حاد تنفسی رنج می برد و شبها قادر به خوابیدن نیست ولی او را مورد درمان جدی قرار نمی دهند
رئیس بهداری زندان فردی بنام رجبی است که با زندانیان سیاسی و عادی برخوردی توهین آمیز دارد و رفتار و برخورد او با زندانیان بیمار غیر انسانی است.افرادی دیگری تحت عنوان پزشک به نام عظیمی،شاهین مقصودی و محمد رحمتی رودسری رفتارهای مشابهی با زندانیان بیمار دارند.
از طرفی دیگر پس از شیوع آنفلوانزای احتمالا خوکی در زندان گوهردشت که همچنان تعداد زیادی از زندانیان به این ویروس مبتلا هستند. بیماران را به سلولهای انفرادی بند 5 منتقل می کنند و از مدتی پیش کسانی که با علائم آنفلوانزا برای درمان به بهداری مراجع می کنند آنها را به سلولهای انفرادی منتقل می کنند. این مسئله باعث شده است که زندانیان بیماردیگر جهت درمان به بهداری مراجعه نکنند و در شرایط سخت بیماری خود بسر برند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،عدم درمان زندانیان سیاسی که در شرایط حاد جسمی بسر می برند و همچنین انتقال بیماران مبتلا به آنفلوانزا به سلولهای انفرادی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
20 دی 1389 برابر با 10 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: