۱۳۸۹ بهمن ۵, سه‌شنبه

برگزاری مراسم گرامیداشت 2 جانباختۀ راه آزادی در بند 350 زندان اوین


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین مراسم گرامیداشت 2 جانباختۀ راه آزادی که روز گذشته در زندان اوین اعدام شدند برگزار نمودند.
روز دوشنبه 4 بهمن ماه وقتی که خبر اجرای حکم اعدام ضدبشری زندانیان سیاسی محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی در بند انتشار یافت موجی از خشم و ناراحتی بند را فراگرفته بود .علیرغم اینکه روز ملاقات زندانیان سیاسی بود، زندانیان سیاسی بند 350 در سلول این 2 جانباختۀ راه آزادی مردم ایران جمع شدند و با حداقل امکانات موجود خود لوازم مورد نیاز برای مراسم مانند حلوا و غیره را آماده نمودند. زندانیان سیاسی بند 350 و یاد وخاطرۀ همبندیان شهیدشان را گرامی داشتند.
علیرغم فضای امنیتی شدید در بند 350 و مطلع شدن پاسداربندها از برگزاری مراسم گرامیداشت این دو شهید، به دلیل خشم و نفرتی که در میان زندانیان سیاسی نسبت به این عمل ضدبشری وجود داشتند جرائت دخالت و واکنش از آنها سلب شده بود و مراسم برای مدتی در بند ادامه داشت در پایان مراسم ترانۀ مرغ سحر بطور دسته جمعی توسط زندانیان سیاسی خوانده شد.
طی هفتۀ گذشته پاسداربندها 2 بار آنها را از بند 350 خارج نمودند. بار آخر روز یکشنبه 3 بهمن ماه، هنگامی که آنها را از بند 350 خارج می کردند بدلیل ترس از واکنش سایر زندانیان سیاسی به دروغ به آنها اعلام کردند که آقای کاظمی را به بهداری منتقل می کنند و آقای حاج آقایی را برای محاکمه به دادگاه می برند. ولی هر 2 جانباخته راه آزادی از عمل آنها آگاه شده بودند و می دانستند که برای اجرای حکم اعدام برده می شوند. آنها هنگام ترک بند از همبندیانشان مصرانه می خواستند که بعد از اعدام از گریه خوداری کنند و ترانۀ مرغ سحر که شب قبل از انتقال به سلولهای انفرادی جهت اعدام به صورت دسته جمعی خوانده بودند را بخوانند.
از طرفی دیگر روز گذشته هنگام ملاقات فضای عاطفی و احساسی شدیدی در میان زندانیان سیاسی و خانواده ها حاکم بود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
05 بهمن 1389 برابر با 25 ژانویه 2011http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: