۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

فقر و تبعیض و قوانین زن ستیز از زنان قربانی می گیرد

بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران " روز گذشته خانمی که از شدت فقر و تبعیض و قوانین زن ستیز به تنگ آمده بود در اعتراض به این شرایط طاقت فرسا اقدام به خودکشی نمود و خود را به زیر قطار در شهر کرج پرت نمود.

روز یکشنبه 29 فروردین ماه حوالی ساعت 12:30 در حالی که تعداد زیادی از مسافرین مترو در انتظار آمدن مترو بسر می بردند. خانمی که سن او بین 30 الی 35 سال بود و به نظر می رسید که در انتظار مترو بسر می برد.هنگامی که مترو در حال نزدیک شدن بود او ابتدا کیف خود را بر زمین گذاشت و زمانی را انتخاب نمود که امکان نجات او تقریبا غیره ممکن بود خود را به زیر مترو انداخت. مسافرین با دیدن این صحنه دردناک با صدای بلند شروع به فریاد زدند ،گریه کردن نمودند و همهمه آنها به هوا بر خواست .اما دیگر هم چیز تمام شده بود.

در مدت کوتاهی تعداد زیادی از مردم در آنجا تجمع کردند خیلیها که شاهد صحنه بودند با صدای بلند گریه می کردند و علت را در فقر و سرکوب وبیکاری و قوانین زن ستیزحاکم بر جامعه می دانستند و این تجمع بلافاصله به یک حرکت اعتراضی علیه رژیم تبدیل شد.

این بار باز هم زنی قربانی است در جامعه ای که تبعیض جنسیتی بصورت قانون در آمده است و با حدت و شدت و با بکار بردن تمامی نیروی خود تلاش برای به اجرا در اوردن آن را دارند.آنانی که حقوق اولیشان سلب شده است و قانونی هم وجود ندارد که به حمایت از آنها بپردازد.

تنها راهی که برای آنها باقی می ماند خودکشی ،خودکشی که نوعی اعتراض به این ظلم و ستم عریان و پایان ناپذیر در جامعه است .

جالب اینجا است که رئیس خط مترو بجای اینکه اقدام به نجات و فراخواندن کمکهای امدادی کند سعی در توجیه این حادثه بر آمده است و خطاب به مردم می گوید: می گویم موارد ایمنی را رعایت کنید ولی حاضرین در آنجا به او جواب می دهند:وقتی این کار از دردها حکایت می کند چه ربطی به قوانین ایمنی دارد.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
30 فروردین 1389 برابر با 19 آپریل 2010http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: