۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

احظار فعال حقوق کودکان و زنان بدستور وزارت اطلاعات به دادگاه انقلاب

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،مریم ضیاء فعال حقوق کودکان و زنان بدستور بازجویان وزارت اطلاعات به دادگاه انقلاب برای محاکمه به جرم دفاع از حقوق کودکان و زنان فراخوانده شد.

خانم مریم ضیاء فعال کودکان و زنان طی احظاریه ای که از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شده است می بایست اول اردیبهشت ماه جهت محاکمه به دادگاه انقلاب مراجعه کند.رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب فردی بنام محمد مقیسه ای از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 می باشد. خانم ضیاء بدلیل شکنجه های روحی که از طرف بازجویان وزارت اطلاعات و همچنین در پی 13 روز اعتصاب غذا در زندان در اعتراض به ادامه بازداشت غیر قانونی و غیر انسانی خود در حال معالجات پزشکی بسر می برد. احضار ناگهانی خانم ضیاء به دادگاه انقلاب بدستور بازجویان وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

از سویی دیگر بازجویان وزارت اطلاعات ، مالک محلی که فعالین کودکان در آن، به کودکان کار و خیابانی کمک های آموزشی، درمانی،غذایی و غیره می پرداختند و تحت نام ان . جی . او . "زندگی بهتر برای کودکان" شناخته شده است را تحت فشار قرار داده اند که قفل آن محل را عوض کند و مبلغی را که بعنوان ودیعه به صاحب ملک از طرف فعالین کودک سپرده شده بود را به حساب وزارت اطلاعات واریز کند.خانم مریم ضیاء و رضا خندان از تشکیل دهنگان این ان.جی. او می باشند

لازم به یادآوری است خانم مریم ضیاء 40 ساله متاهل و دارای 2 فرزند و از فعالین حقوق کودکان و زنان می باشد. او در تاریخ 10 دی ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل شد.خانم ضیاء توسط فردی به نام یاسری که از بازجویان وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین می باشد تحت بازجوئیهای طولانی وشکنجه های روحی قرار داده شد. آنها قصد داشتند که او را وادار به پذیرفتن اتهامات دروغین نسبت داده شده کنند.خانم ضیاء پس از 2 ماه از بند 209 به بند زنان زندان اوین منتقل شدند.او در اعتراض به عدم موافقت با آزادی و فشارهای غیر انسانی علیرغم سپردن وثیقه اقدام به اعتصاب غذا نمود و 13 روز در اعتصاب غذا بسر برد تا اینکه بازجویان وزارت اطلاعات در 9 فروردین ماه وادار به آزادی وی شدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احظار خانم ضیاء به دادگاه انقلاب که به دستور بازجویان وزارت اطلاعات بدلیل دفاع از حقوق کودکان که از قربانیان این رژیم هستند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگر ویژه زنان،دستگیریهای خودسرانه سازمان ملل متحد و یونیسف خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب فعالین کودکان در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
22 فروردین 1389 برابر با 12 آپریل 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

یونیسف

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین المللhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: