۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

نویسنده و فعال حقوق کودکان علیرغم سپردن وثیقه و شرایط حاد جسمی همچنان در بازداشت بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" رضا خندان نویسنده و فعال حقوق کودکان دچار ناراحتی حاد قلبی است بطوری که دستها و پاهای او بی حس می شوند ولی تا کنون از درمان جدی وی خوداری کرده اند.

زندانی سیاسی رضا خندان نویسنده ،فعال حقوق کودکان و از اعضای هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران می باشد.او در اثر شکنجه های شدید روحی بطرز مرموزی دچار ناراحتی قلبی شده است و از چند هفته گذشته ناراحتی او شدت بیشتری به خود گرفته است،بطوری که دست ها و پاهای او بی حس می شوند. اما از درمان جدی او تا به حال خوداری شده است و به او گفته شده که آزمایشات وی باید به بیمارستانی در بیرون از زندان ارسال شود . علیرغم گذشته چند هفته هنوز نتیجه آزمایشات و درمان او در ابهام قرار دارد .تعدادی از زندانیان سیاسی بطرز مرموزی در زندان دچار ناراحتی قلبی می شوند. در صورتیکه پیش از بازداشت هیچگونه سابقه ناراحتی قلبی نداشته اند و این مسئله در بین جوانان دستگیر شده که از سلامت کامل برخوردار بودند چندین مورد وجود داشته است .

آقای خندان علیرغم تبدیل قرار بازداشت به سپردن وثیقه و طی تمامی مراحل سپردن وثیقه می بایست 17 اسفند آزاد می شد اما فردی با نام مستعار یاسر از بازجویان وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین هر بار با بهانه های مختلف از آزادی او خوداری می کند. در آخرین مراجعه که خانواده آقای خندان به شعبه 36 تجدید نظر دادگاه انقلاب داشتند به آنها گفته شده است که قرار است پرونده وی مجددا به بازپرسی دادگاه انقلاب در شهر ری عودت داده شود.همچنین در آخرین بهانه گیریها برای ادامه بازداشت او اعلام کرده اند که باید به قسمت دوم اتهامات رسیدگی شودکه مربوط به فعالیتهای او در کانون نویسندگان ایران می باشد. بازجو یاسر آقای خندان را تحت فشار قرار داده بود که چه کسانی بیانیه های کانون نویسندگان را تنظیم و انتشار میدهند.بازجوئی در مورد اتهامات که مربوط به فعالیت حقوق کودگان و فرهنگی کانون نویسندگان ایران می باشد چندین هفته است که پایان یافته است و هر دو اتهام در غالب یک پرونده تنظیم شده بود. اما به نظر می رسد بازجو یاسر قصد دارد که دو پرونده علیه آقای خندان تشکیل دهد و از این طریق به بازداشت غیر قانونی وغیر انسانی او ادامه دهد.

لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی رضا خندان مهابادی روز 7 بهمن ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات هنگامی که از منزل خواهرش خارج می شد دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد.او بیش از 40 روز در سلولهای انفرادی بند مخوف 209 بدون داشتن هیچگونه ارتباطی با خانواده اش بسر برد و در طی این مدت تحت بازجوئیهای طولانی و شکنجه های روحی شدید قرارداشت. پس از آن او را از بند 209 به بند 350 زندان اوین منتقل کردند .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ادامه بازداشت غیرقانونی و غیر انسانی در شرایط حاد جسمی این نویسنده سرشناس و فعال حقوق کودکان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب مردم در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

09 اردیبهشت 1389 برابر با 29 آپریل 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: