۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

زندانی سیاسی که دچار حمله قلبی است با پابند و دستبند در بیمارستان

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،فعال دانشجوئی پیمان عارف روز گذشته در اثر فشارهای وارده در بند 350 دچار حمله قلبی شد وبا دست بند و پابند به بیمارستان مدرس منتقل شد.

روز سه شنبه 17 فروردین پیمان عارف از فعالین دانشجوئی در اثر فشارهای غیر انسانی که توسط مصطفی بزرگ نیا رئیس بند 350 و از شکنجه گران معروف زندان اوین ،دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان مدرس منتقل شد . زندانی سیاسی پیمان عارف در حالیکه دچار حمله قلبی شده بود و در شرایط وخیمی بسر می برد ولی با پابند و دست بند به بیمارستان مدرس تهرا منتقل کردند.در صورتیکه بیمارانی که در چنین شرایطی قرار می گیرند باید به دور از استرس و فشارهای روحی باشند.

علیرغم اینکه پزشکان متخصص بخش قلب بر لزوم بستری شدن وی در بیمارستان تاکید داشتند ولی با ایجاد شرایط غیر انسانی مانند با دسبند و پا بند و فشار روحی در بیمارستان بودن ، برای پایان دادن به این شرایط غیر انسانی از ادامه بستری شدن منصرف و خواستار بازگشت به زندان شد.او را بعد از ظهر روز چهارشنبه 18 فروردین ماه بدون توجه به دستورات پزشک متخصص به زندان اوین منتقل کردند.

آقای عارف علیرغم اینکه اخیرا ازدواج کرده است پیش از عید نوروز با پیگیری مستمر خانواده اش و قرار دادن وثیقه سنگین به مرخصی آمد. اما بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی باتمدید مرخصی او برای بودن در کنار همسر و خانواده اش در شب عید مخالفت کردند و او ناچار بود که سال تحویل را همانند تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در زندان مخوف اوین بگذراند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی مانند دستبند و پابند زدن به بیمارانی که دچار حمله قلبی هستند و در شرایط خطرناکی بسر می برند بعنوان یک جنایت ضد بشری محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقداماتی علیه اعمال ضد بشری که حتی به بیماران که در شرایط خطرناکی بسر می برند رحم نمی کنند است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

18 فروردین ماه برابر با 07 آپریل 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: