۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

یکی از زندانیان سیاسی در کنار قاتلان حرفه ای و خطرناک درمحدودیتهای کامل

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"زندانی سیاسی رضا جوشن در سلولی که قاتلین خطرناک در آن قرار دارند جای داده شده است و از داشتن هر گونه تماسی با خانواده اش محروم می باشد.

زندانی سیاسی رضا جوشن از 19 فروردین ماه به توصیه سربازجوی وزارت اطلاعات محبی و به دستور علی فرهادی دادستان کرج به فرعی بند 6 زندان گوهردشت کرج منتقل شده است.او در میان 11 نفر از زندانیان قاتل و خطرناک جای داده شده است.آنها در سلولی کوچک قرار دارند و از ارتباط با دنیای خارج از سلول محروم می باشند.تعدادی از آنها ماه ها است که در این محیط بسته قرار دارند و دچار ناراحتی روحی هستند روزانه به هرکدام از آنها بیش از 10 قرص آرام بخش قوی داده می شود. زندانی سیاسی رضا جوشن چندین هفته است که از داشتن ملاقات و یا تماس تلفنی با خانواده اش محروم است .

وضعیت و شرایط این سلول قرون وسطائی است و زندانیان از حداقل شرایط اولیه انسانی برخوردار نیستند از این سلول برای شکنجه های روحی و جسمی زندانیان استفاده می کنند.

تا به حال 2 بار کرمانی رئیس اطلاعات زندان گوهردشت کرج به آنجا مراجعه کرده است و زندانی سیاسی رضا جوشن را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داده است. کرمانی به آقای جوشن گفته است: که تو از اینجا سالم بیرون نخواهی رفت.

زندانی سیاسی رضا جوشن پیش از این از 9 فروردین توسط سربازجوی وزارت اطلاعات محبی به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شد و تا 19 فروردین ماه تحت شکنجه های جسمی و روحی این فرد قرار داشت . او در اعتراض به شکنجه های جسمی و روحی سربازجوی وزارت اطلاعات 5 روز را در اعتصاب غذا بسر برد.

لازم به یادآوری است که رضا جوشن 25 ساله 10 آذر ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات در منزل دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شدو پس از 2 ماه از بند سپاه به بند 4 منتقل شد.مامورین وزارت اطلاعات همچنین در روز16 آذرماه به منزل خانواده جوشن یورش بردند و خانم زهرا اسدپور گرجی مادر این خانواده را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل کردند و پس از چند هفته بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی به بند زنان زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. زندانی سیاسی زهرا اسد پور گرجی و فرزندش پیش از این بدلیل دیدار خانوادگی با فرزندش در قرار گاه اشرف در عراق دستگیر و 16 ماه در زندان گوهردشت کرج بسر بردند و پس از پایان محکومیت غیر انسانی خود آزاد شدند. آنها 19 بهمن ماه 1388 در شعبه 1 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عاصف حسینی رئیس این شعبه به حکم سنگین و غیر انسانی 1 سال تبعید به زندان زنجان و 4 سال تبعید به روستای قیلار زنجان محکوم شدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای که در آن قاتلین حرفه ای قرار دارند و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان به شکنجه های جسمی و روحی علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
09 اردیبهشت 1389 برابر با 29 آپریل 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین المللhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: