۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

یورش گارد زندان و رفتارهای وحشیانه رئیس بند با زندانیان و گوشمالی او توسط زندانیان

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،روز گذاشته نیروهای گارد زندان به سالن 3 بند1 زندان گوهردشت یورش بردند و زندانیان را مورد اذیت و آزار قرار داد که منجر به زد و خورد زندانیان با رئیس بند 1 حسن آخریان و متواری شدن وی شد.

روز یکشنبه 29 فروردین ماه حوالی ساعت 08:00 صبح نیروهای گارد زندان به زندانیان بی دفاع یورش بردند و تحت عنوان بازرسی زندانیان را با شیوه ای وحشیانه ای به محوطه زندان منتقل کردند. سپس نیروی گارد زندان اقدام به تخریب و ضبط وسائل شخصی زندانیان نمودند. این یورش تا ساعت 11:00 ادامه داشت.

در پایان یورش حسن آخریان رئیس بند 1 زندان گوهردشت کرج مجداد تمامی زندانیان را با توهین و رفتارهای و حشیانه در محوطه بند 1 زندان گوهردشت جمع نمود و شروع به داد و فریاد کردند و ناسزاگویی به زندانیان نمود .یکی از زندانیان بنام حمید رضا خیرخواه نسبت به برخوردهای او اعتراض کرد ولی وقتی که حسن آخریان به توهین کردن ادامه داد.

آقای خیرخواه یخه حسن آخریان را گرفت و او را به دیوار چسباند و قصد گوشمالی او را داشت. حسن آخریان که بشدت ترسیده بود و رنگ چهره اش پریده بود قصد فرار را داشت.که توسط سایر زندانیان از فرار او ممانعت شد و او را مقابل صدها زندانی که در محوطه حضور داشتند از زندانیان به خاطر رفتارهای غیر انسانی خودش عذرخواهی کرد .او پس از عذر خواهی بطرز مفتضحانه ای از محوطه زندان فرار کرد. پاسداربندها که در آنجا حضور داشتند از ترس خشم زندانیان هرگونه واکنشی از آنها سلب شده بود و حسن آخریان همانند توپ فوتبال به این سو و آن سو هل داده می شد. این دومین باری است که حسن آخریان توسط زندانیان گوشمالی می شود و بطرز خفت باری از بند متواری می شود.

از طرفی دیگر آلودگی شدید و قطع مستمر آب همچنان در زندان گوهردشت ادامه دارد. تعداد دیگری به بهداری زندان منتقل شدند که از جمله آنها آقای مرتضی صادقیان از بند 1 زندان گوهردشت می باشد.

حسن آخریان رئیس بند 1 زندان گوهردشت کرج از شکنجه گران بند 1 می باشد و در این بند اقدام به درست کردن سلول شکنجه نموده است.او در به قتل رساندن زنده یاد امیر حسین حشمت ساران نقش داشت و در آن دوران رئیس بند 2 بود. این فرد همچنین در شکنجه زندانیان سیاسی بهروز جاوید طهرانی ،افشین بایمانی و سایر زندانیان نقش داشت. زندانی بهروز جاوید طهرانی سال گذشته توسط این فرد بطرز وحشیانه ای مورد شکنجه قرار گرفت و سپس او را به سلولهای انفرادی بند منتقل کرد که تاکنون در آنجا بسر می برد . حسن آخریان همچنین 17 اسفند ماه به سلول بهروز جاوید طهرانی یورش برد و او را به سلولهای انفرای منتقل کرد و نزدیک به 1 ما در سلولهای انفرادی وی را مورد شکنجه قرار داد.

در روزهای گذشته بیش از 100 نفر از زندانیان بند 1 زندان گوهردشت با امضای نامه ای و ارسال آن به علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت از حسن آخریان شکایت کردند . آنها نسبت به برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی که پس از مصرف مواد مخدر با زندانیان این بند دارد شکایت کردند . ولی تاکنون هیچ اقدامی در مورد این فرد صورت نگرفته است. حسن آخریان معتاد به مواد مخدری بنام شیشه می باشد و پس از مصرف مواد مخدر با زندانیان رفتاری وحشیانه دارد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش گارد زندان به زندانیان بی دفاع و رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی حسن آخریان با زندانیان را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری و مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به شرایط قرون وسطائی در زندانهای این رژیم است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
30 فروردین 1389 برابر با 19 آپریل 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین المللhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: