۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

فعال دانشجویی نادر احسنی دستگیر و به زندان اوین منتقل شد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صبح امروز فعال دانشجوئی نادر احسنی از دستگیر شدگان 16 آذر 1386 برای اجرای محکومیت سنگین و غیر انسانی 1 سال زندان دستگیر و به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

روز دوشنبه 30 فروردین ماه فعال دانشجویی نادر احسنی از دستگیر شدگان 16 آذر 1386 پس از مراجعه به دادگاه انقلاب دستگیر و به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.نادر احسنی در شعبه 28 داداگاه انقلاب توسط محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمسیون قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 به حکم سنگین و غیر انسانی 1 سال زندان محکوم شده بود.او روز 12 بهمن طی احظاریه ای برای به اجرای در آوردن حکم سنگین و غیر انسانی به اجرای احکام دادگاه انقلاب احضار شده بود.

نادر احسنی در پی یورشهای گسترده بهمن ما 88 همراه با خواهرش الهام احسنی دستگیر شد و چند هفته در بند مخوف 209 بسر برد. در طی مدت بازداشت شکنجه گر معروف و یکی از سربازجوی وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین با نام مستعار علوی آنها را تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار داد .علوی همچنین در طی بازجوئیهای طولانی و طاقت فرسا آنها را مورد رذیلانه ترین توهینها و تهدیدات قرار داد.

نادر احسنی در تاریخ 11 آذر ماه 1386 از جلوی منزل شخصی پدری خود توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. آقای احسنی به مدت 68 روز در بند 209 زندان اوین زندانی بود، که 58 روز آن را در سلولهای انفرادی بسر برد. او در طی این مدت تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.سپس بر اثر فشارهای بین المللی و به قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد.آقای احسنی توسط فردی بنام محمد مقیسه ای(معروف به ناصریان از اعضای کمسیون قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367) رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت و به 1 سال زندان محکوم شد. شعبه 36 دادگاه تجدید دادگاه انقلاب که ریاست آن را فردی بنام احمد زرگر از بازجویان سابق وزارت اطلاعات به عهده دارد عین حکم دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ربودن فعالین دانشجوی و نگه داری آنها برای مدت طولانی در سلولهای انفرادی نسبت دادن اتهامات واهی و محکوم کردن آنها به احکام سنگین و غیر انسانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایتهای سیستماتیک و سازمان یافته علیه مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
30 فروردین 1389 برابر با 19 آپریل 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: