۱۳۸۷ اسفند ۱۵, پنجشنبه

ولی قادر به شکستن ارده های ما نیستید

بنام آفریدگار آزادی ،
در جائی از کتاب مقدس انجیل خواندم :(قتل نکرده ایم ،ولی قاتلین را فراری داده ایم .)
بله درست 4 روز پیش من جنایت روح خراش، غیر انسانی وچندش آوری را که در حفاظت و اطلاعات زندان رجائی شهر بدست محسن خاکی افسر نگهبان پست زندان و کرمانی رئیس حفاظت رخ داده بود منتشر کردم .آنروز قربانی کسی دیگری بودو من سعی نمودم چنان از وی حمایت نمایم که گوئی از خویش حمایت می کنم .همین حمایت من و ابراز شهادتم باعث خشم رئیس حفاظت وسبب ماجرای دیروز گردید .
دیروز آقای کرمانی رئیس حفاظت به همراه معاون خویش آقای نبی الله فرج زاده وهمچنین با همراهی بیش از 30 نفر از افراد گارد ویژه زندان با لباسهای گماندوئی و پلنگی که به رنگ آبی تمایل داشت ومجهز به باطوم،باطوم برقی و حتی اسپری گاز اشک آور بودند،ناگهان به سلول ما هجوم آورده و ما را مورد ضرب وشتم قرار دادند ، وهر چه را از وسائی شخصی ما را که توانستند شکستند ،هر چی را می شد پاره کردند ،پرده ها را کندند و در آخر نیز هر چیز کوچک که در جیب جای می شد دزدیدند .
همۀ این کارها به اعتراف خود کرمانی هم بدلیل همان نامه ای بود که من در دفاع از آن جوان نوشته بودم .در انتها آقای کرمانی رئیس حفاظت زندان رجائی شهر کرج به همراه معاون خویش آقای نبی الله فرج زاده ژست پیروزمندانه ای گرفته و تهدید نمودند که آیا ما مایلیم بلائی که آن روز سر آن جوان بیچاره آوردیم سر شما هم بیاوریم. هر چه بود گفتگو ی ما با کرمانی داشت به جاهای باریکی کشیده می شد .
ولی همگی ما به وی فهماندیم که حاضر به سکوت در برابر جنایت سازمان یافتۀ وزارت اطلاعات و سازمان زندانها نیستیم . در پایان برای آقای کرمانی پیامی دارم .اگر چه به گاردهای ویژه و تحت فرمانت دستور دادی تا ما را مورد ضرب وشتم قرار دهند ، وسائل ما را به سرقت ببرند مانند کارت تلفن وسائل بهداشتی، مداد و خودکار ها ،دست نوشته ها و حتی کاغذهای سفید ولی قادر به شکستن اراده های ما نیستید هر چند که در اسارت هستیم .
بهروز جلوید طهرانی
تنها زندانی بازمانده ازقیام داشجویان در 18 تیر 1378
14 اسفند 1387


انتشار:
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 003162020193

هیچ نظری موجود نیست: